Förhörsprotokollet PDF

Skopia.it Förhörsprotokollet Image
BESKRIVNING
Även solen har sina fläckar som bekant. Så ock Carl Gustaf Tessin, 1700-talets svenske grandseigneur, den inför eftervärlden så högt uppburne och lovprisade kulturpersonligheten som för en beundrande samtid kom att levandegöra föreställningen om den förfinade och nobelt bildade hovmannen. Paris-ambassadör, kanslipresident och senare även rosad guvernör för den unge Gustaf III. Det frihetstida 1700-talet var en ur politisk synvinkel höggradigt turbulent tidsperiod med korruption, högförräderi och onda lönnmordsanslag hörande till den politiska vardagen, där de ledande partistrukturerna, hattar och mössor, bekämpade varandra med dragna huggvärjor i sin snikna strävan att slå sig fram till maktens köttgrytor. I denna smältdegel av politiskt förtryck och maktfullkomlig arrogans var det inte många av dåtidens aktörer som förmådde värja sig från partipolitikens demoraliserande stank och stänk. Så, som sagt, ej heller monsieur Tessin, vilket alltså denna bok något vill tala om. Berättelsen baserar sig för övrigt på ett autentiskt rannsaknings-protokoll från år 1747 som än i denna dag återfinns i kanslirättens handlingar på riksarkivet. Där kan man, om man så vill, betrakta den politiska cynismen konkretiserad i det i någon mening medvetna justitiemordet. Vad sedan gäller offrets, mister Blackwells, personliga lidande och vånda under denna tidsrymd så kan den med fördel jämställas med den själsliga utveckling som kapten Anckarström, Gustaf III:s mördare, genomled några decennier senare.Boken är en fängslande redogörelse för ett mörkt kapitel i Sveriges historia. (BTJ, lektörsutlåtande). När man väl har öppnat boken är det svårt att lägga den ifrån sig...Justitiemordet sker med grym cynism och utdragen tortyr, mästerligt skildrad av Karbelius. (Länstidningen, Östersund).Det är en bok om hur genomkorrumperade politiker missbrukade sin makt och utnyttjade en maktlös man som råkat i deras våld. (DAST magazine).Leif Karbelius

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,32 MB

FILNAMN: Förhörsprotokollet.pdf

ISBN: 9789163115387

UTGIVNINGSDATUM: 2001-10-01

Förhörsprotokollet-boken skrevs 2001-10-01 av författaren Leif Karbelius. Du kan läsa Förhörsprotokollet-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Leif Karbelius.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Förhörsprotokollet - Täby Bibliotek

Av förhörsprotokollet framgår att Heine H, som flyttat till Sverige 1976 från Sydafrika, var gift med en svensk kvinna och att paret bodde på en mindre ort där Heine H också drev en verkstad.

Förhörsprotokollet - Leif Karbelius - häftad ...

Förhörsprotokollet är daterat den 1 mars 1986 klockan 05.20 och blev offentligt när Christer Pettersson åtalades. För kriminalinspektören berättar Mårten Palme om sina iakttagelser efter ...

Svenska och mycket mer/ABC, kapitel 8-13, A-kurs
Ditt inre centrum
Vägledd meditation: Din Plats - möt ditt universella team!
Det blir bara pannkaka
Kapten Klara i underjorden
Korruptionens vägar : mutor, människor, moral
Barns inflytande i förskolan : en fråga om demokrati
Revir och ledarskap
Ofärd: En släkthistoria
Det svarta guldet
Ljuset
Krigarkungen
Och hela folket sade Amen : Perspektiv på gudstjänst och kyrka
Vilken är din personlighetsanpassning
Ont blod : Hemligheter och lögner i Silicon Valley
Siseras sista strid
Harder, better, faster, stronger
Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I, inbunden årgång 2017 : Rättsfall från Högsta domstolen