Grundläggande linjär algebra PDF

Skopia.it Grundläggande linjär algebra Image
BESKRIVNING
Boken behandlar de grundläggande momenten inom linjär algebra: ekvationssystem, matris- och vektorräkning samt koordinatbegrepp med geometriska tillämpningar. Den ger även en introduktion till det generaliserade vektorbegreppet och linjära avbildningar. Framställningssättet är konkret och upplägget explorativt och till stor del problembaserat. En målsättning är att från första början sätta in de presenterade begreppen i ett sammanhang. Övningsuppgifterna presenteras löpande i texten och uppmuntrar till reflektion över materialet. Boken avser att ge såväl grundläggande kunskaper i linjär algebra som en introduktion till matematikämnet som sådant. Meningen är att den ska kunna fungera som en överbryggning mellan gymnasieskolans och högskolans matematik och minska de problem som ofta uppstår vid övergången mellan skolformerna. Boken vänder sig till studenter som läser någon av de första kurserna i linjär algebra, framför allt på de teknikinriktade högskoleutbildningarna.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,63 MB

FILNAMN: Grundläggande linjär algebra.pdf

ISBN: 9789144076058

UTGIVNINGSDATUM: 2011-08-19

Grundläggande linjär algebra-boken skrevs 2011-08-19 av författaren Hillevi Gavel. Du kan läsa Grundläggande linjär algebra-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Hillevi Gavel.
LADDA NER LÄSA ONLINE

linjär algebra | Adlibris

Kursnamn: Grundläggande algebra, Algebra, Algebra MN1. Kräver: Antagen till programmet räcker, formellt Standardbehörighet E3 Krävs för: Elektromagnetism, Mekanik I, Programmeringsteknik I, dessutom för så gott som alla senare matematikkurser och alltför många kurser för att nämna här. Kursplaner hittas även härifrån.

Grundläggande linjär algebra - studentlitteratur.se

Denna lärobok är skriven för att användas i en kurs i linjär algebra vid universitet och högskola. Innehållet behandlar grundläggande begrepp som linjärt ekvationssystem, matris, bas, determinant, linjär avbildning och egenvektor, samt hur dessa begrepp är relaterade till varandra.

Ballader
Zak & Ting. Del 3, Jobbiga jävlar
SOL 4000 Samhälle i dag Stadiebok 7-9
Långt över gränsen : erotiska historier om begär och skräck
Den helige Ande : I den kristnes personliga liv
Sankta Psyko
Visning pågår
Vallonska rötter
Akademisk essä : introduktion och skrivhandledning
Inspiration till vigseltal
Jakten på Kapten Klänning
En gentleman i Moskva
Röde orm : En berättelse från okristen tid
Bekännelser