Pedagogik i praktiken PDF

Skopia.it Pedagogik i praktiken Image
BESKRIVNING
Denna bok handlar om hur man planerar utbildningar, hur man arrnagerar rummet, hur man skaffar god kontakt med gruppen, hur man bygger upp en positiv stämning i gruppen, hur utbildningsmetoder helst bör stämma övrerens med organisationens mål och människosyn, hur man inleder och avslutar lektioner, hur man använder humor, hur man utnyttjar deltagarnas kompetens, med mera. Pedagogik i praktiken publicerades första gången 1990. Denna upplaga är en pdf-version av upplagan från 1999. John Steinberg har lett kursen Pedagogik i praktiken i 26 år, som behandlar kursmetodik och kurspedagogik.John Steinberg är fil dr i pedagogik och författare till ett 50-tal böcker och 30-tal e-böcker. Han kallas ibland för "Pedagogdoktorn". John är en av Sveriges mest praktiska pedagoger och teoretiker. Denna bok handlar om vuxenpedagogik och främst kursmeteodik. www.steinberg.se

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,13 MB

FILNAMN: Pedagogik i praktiken.pdf

ISBN: 9789188049155

UTGIVNINGSDATUM: 2015-02-23

Pedagogik i praktiken är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren John Steinberg. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Pedagogik i praktiken online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Interkulturell pedagogik i praktiken - mau

Vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) kurser och uppdragsutbildningar i aktionsforskning med syfte att ge deltagarna tillgång till ett aktionsforskande sätt att arbeta och tänka, när det gäller utveckling och förbättring av den egna verksamheten. Aktionsforskning i praktiken

Lärande i praktiken - studentlitteratur.se

På senare år har intresset för pedagogik ökat inom HR-området, karriärutvecklingsområdet och inom IT-branschen. Många som studerar pedagogik har redan lång arbetslivserfarenhet och läser pedagogik för att vidareutveckla sig inom sina respektive specialområden. Andra läser pedagogik som ett komplement till en examen i annat ämne.

Resa i natten
När jag nobbade Josephine Baker
Norstedts kinesisk-svenska ordbok
Den du inte ser
Brustna hjärtans död - Del 23
Supernova - Sophämtningen och en mycket tankspridd professor
Främlingskap
Schackspelaren : historien om kidnappningen av Fabian Bengtsson
Det vi inte visste var lycka
Vägen till Riddarholmen 14 : en släkthistoria
Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete
Domaren : en tragisk komedi i sex scener
Näktergalen : en biografi över Jenny Lind