Så mäts socialt hållbart värdeskapande PDF

Skopia.it Så mäts socialt hållbart värdeskapande Image
BESKRIVNING
Förväntningarna och kraven ökar på att organisationer ska säkerställa en verksamhet och affärsmodell som bidrar till ett hållbart värdeskapande. Detta gäller oavsett om det handlar om företag, kommuner, ideella organisationer eller sociala entreprenörer. Den här boken ger ett konkret verktyg för att utvärdera effekter och värdeskapande i syfte att arbeta effektivt och överträffa förväntningarna. Med hjälp av SROI-metodiken och den så kallade värdeskapandekedjan går det att mäta, följa upp och utvärdera hur verksamheten skapar konkreta värden - socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Värdeskapandekedjan bidrar till att skapa underlag som vägleder beslutsfattare mot en ökad resurseffektivitet och ett hållbart värdeskapande. Boken lyfter även fram potentialen i att kombinera affärsnytta med sam- hällsnytta. Det kräver i sin tur att organisationer kan mäta samhällsnytta på ett konkret sätt, precis som affärsnytta kan fångas in med ekonomiska mått som kostnadsbesparingar, överskott och investeringar. I boken lotsas läsaren genom beskrivningar av värdeskapandekedjans sex komponenter - resurser, aktiviteter, prestationer, effekter, påverkan och värdeskapande - och dess relaterade mätverktyg. Dessutom presenteras praktiska exempel från olika organisationer och konkreta tips för att ut värdera och precisera verksamhetens hållbara värdeskapande.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,70 MB

FILNAMN: Så mäts socialt hållbart värdeskapande.pdf

ISBN: 9789144117256

UTGIVNINGSDATUM: 2016-10-31

Så mäts socialt hållbart värdeskapande-boken skrevs 2016-10-31 av författaren Erik Jannesson,Gordon Hahn,Lena Hök. Du kan läsa Så mäts socialt hållbart värdeskapande-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Erik Jannesson,Gordon Hahn,Lena Hök.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Så mäts socialt hållbart värdeskapande - Suomalainen.com

Hållbart värdeskapande betyder för oss ett värdeskapande som beaktar balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. Vi anser att företag genom att aktivt hantera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet kan bidra till att minska risker, kostnader samt tillvarata affärsmöjligheter.

Så mäts socialt hållbart värdeskapande | Stockholms ...

Hans passionerade intresse för styrning utifrån ett hållbarhetsperspektiv märks även i att han varit med och skrivit ett flertal böcker på temat, bland annat "Så mäts socialt hållbart värdeskapande" och "Organisering och styrning av sociala investeringar".

69 tecken på att du är en rättshaverist
Känslosmart : konsten att leva med sig själv och andra
Berttelser i svart
Åren
Skogsrov
Att möta vuxna närstående i sorgens tid : berättelser från palliativ vård
Året runt : naturen, vädret & de svenska årstiderna
Nomad i exil
Recept att räkna med
Stockholm på 1940-talet : beredskapsår och efterkrigstid i unika färgbilder
Västmanland
Tjänstepension : tryggandelagen och skattereglerna. SOU 2015:68 : Slutbetänkande från Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Kyrksång, spelbok
Smartast i familjen : nya utmaningar