Kroppsbehandlingar. SOU 2015:100. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd : Betänkande från Skönhetsutredningen PDF

Skopia.it Kroppsbehandlingar. SOU 2015:100. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd : Betänkande från Skönhetsutredningen Image
BESKRIVNING
Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet är en konsumenttjänst som kan innebära en betydande hälsorisk. Marknaden för dessa behandlingar är i dag delvis oreglerad, vilket gör att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för konsumenten att genomgå en säker behandling. För att stärka skyddet för enskilda individer vid behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan innebära betydande hälsorisker - men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård tillsattes utredningen. I uppdraget har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd. I uppdraget för utredningen har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd. I slutsatserna ingår bl.a. att vissa behandlingar bör utföras av medicinskt utbildad personal som t.ex. sjuksköterskor och tandläkare. Köp den tryckta utredningen - så kan du ta del av de kompletta förslagen!

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,36 MB

FILNAMN: Kroppsbehandlingar. SOU 2015:100. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd : Betänkande från Skönhetsutredningen.pdf

ISBN: 9789138243817

UTGIVNINGSDATUM: 2015-12-03

Vill du läsa Kroppsbehandlingar. SOU 2015:100. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd : Betänkande från Skönhetsutredningen pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Socialdepartementet. Att läsa Kroppsbehandlingar. SOU 2015:100. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd : Betänkande från Skönhetsutredningen online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Utredningar | Statens offentliga utredningar

S2015/07738/FS Yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar - åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100) Landstingen och regionerna inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland,

PDF Yttrande över betänkande Kroppsbehandlingar- åtgärder för ...

sig över betänkande av skönhetsutredningen kroppsbehandlingar - åtgärder för ett stärkt konsumentskydd. Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-21 Sammanfattning av betänkande av skönhetsutredningen (SOU 2015:100), bilaga . Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar . att

Vad är sanning och 100 andra jätteviktiga frågor
Kärlek utan manus : kan kärlek någonsin vara som på film?
Ögonblicket
Psykoanalytisk diagnostik : att förstå personlighetsstruktur
Vår kamp : feministiska noveller
Pölsan
Det tysta rummet
En småfisks betraktelser : erfarenheter från 45 år i föreningsvärlden, näringslivet och sällskapslivet
Att bilda en bibliotekarie : essäer
När allt gick under : brev från den romerska republikens sista år
Bli rik långsamt!
Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor : kartläggning, analys och förslag till förbättringar - en preliminär delrapport (SOU 2012:40)