Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8 : Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017 PDF

Skopia.it Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8 : Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017 Image
BESKRIVNING
Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort lidande hos dem som drabbas. Grov kvinnofridskränkning infördes 1998 för att stärka det straffrättsliga skyddet för kvinnor som utsätts för upprepade övergrepp av en nuvarande eller tidigare partner. Under de första åren efter brottets tillkomst ökade antalet anmälda brott, antalet personuppklarade brott och antalet lagföringar rörande grov kvinnofridskränkning. De senaste tio åren har utvecklingen vänt och samtliga led i rättskedjan präglas av en minskning. Brå har haft i uppdrag av regeringen att studera utvecklingen för grov kvinnofridskränkning och analysera orsakerna till minskningen av anmälda, personuppklarade och lagförda brott. Resultaten visar att det är flera, samverkande faktorer rörande tillämpningen inom rättsväsendet som ligger bakom minskningen och att det har skett en överflyttning till andra brott, framför allt misshandel. Författare: Lisa Westfelt, Nina Törnqvist, Lou Huuva, Alexandra Skarp. Köp rapporten och ta del av hela analysen!

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,69 MB

FILNAMN: Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8 : Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017.pdf

ISBN: 9789188599155

UTGIVNINGSDATUM: 2019-06-17

Vill du läsa Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8 : Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8 : Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017 online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Information/diskussion

Brå rapport 2019:4 : En intervjustudie Dimensioner 243 x 165 x 7 mm Vikt 234 g SAB Oepa ISBN 9789188599117. Du kanske gillar. Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8 : Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017. Häftad. 209.

Färre brott registreras som grov kvinnofridskränkning | Brå

Oavsett bedömningen ska ett sådant förslag lämnas. Vid sin bedömning ska utredaren beakta Brås skrift Effekter av straffskärpningen för fridskränkningsbrott och Brås rapport 2019:8 Grov kvinnofridskränkning - Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017.

David Liljemarks underbara värld : Verk i urval 1978-2018
Med händerna i leran : en bok om Kerstin Danielsson
Kvinnan i mörkret
Ordlista för tolkar Svenska Albanska :
Then Swänska Argus : inledning och kommentar samt ordlista. D3
De sju goda åren
Dödligt villospår
Moleskine Cahier Large rutad svart 3-pack
Nemesis
Amalia Hillner
De redan döda
Ett överraskande möte
Huspostilla
Brand ombord : när fartyg förliser
Bruden är vacker men har redan en man : sionismen - en ideologi vid vägs ände?
Samtalets magi : när alla i familjen får komma till tals