Matrismanifestet : att leda mångdimensionella organisationer PDF

Skopia.it Matrismanifestet : att leda mångdimensionella organisationer Image
BESKRIVNING
Matrismanifestet är den första boken på länge som lyfter fram matrisorganisationen och jämför med hur vi idag arbetar i mångdimensionella sammanhang: i projekt, processer eller tvärfunktionella team. Läs mer Det industriella ledarskapet har blivit en förebild, också i offentlig och ideell sektor. Det bygger på ledningssystem baserade på tankar om mätbarhet, tydlighet och kontroll i endimensionella organisationer. Men det räcker inte när man ställs inför problem som kräver nytänkande och kreativitet. Här krävs en problemlösning och ett ledarskap som utgår från ett mångdimensionellt förhållningsätt. Den här boken handlar om hur det kan gå till. Här finns både praktiska exempel och mer resonerande, teoretiska perspektiv. Boken vänder sig till chefer och ledare och kan även användas i högskoleutbildningar i organisation och ledning. Om författarna Mats Agurén har mångårig erfarenhet av chefspositioner i såväl näringsliv som ideella organisationer. Han doktorerade 2014 med en avhandling om matrisstrukturer och mångdimensionell problemlösning.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,24 MB

FILNAMN: Matrismanifestet : att leda mångdimensionella organisationer.pdf

ISBN: 9789147122219

UTGIVNINGSDATUM: 2016-07-05

Vill du läsa Matrismanifestet : att leda mångdimensionella organisationer pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Mats Agurén. Att läsa Matrismanifestet : att leda mångdimensionella organisationer online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Mats Agurén (medverkande i utredning) | Sören Öman

UVK 1 Den mångdimensionella musikläraren Den mångdimensionella musikläraren Kurskod: LAMA13 Nivå: G Högskole-poäng: 9 hp Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2010-06-09 Ändrad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2000-00-00 Fördjup-ning i för-hållande till exa-mensför-ordning-arna:

Matrismanifestet visar hur du leder och löser ...

MATRISMANIFESTET Best.nr Tryck.nr 47-12221-9 47-12221-9 Matrismanifestet — att leda mångdimensionella organisationer Matrismanifestet är den första boken på länge som lyfter fram matrisorganisationen och jämför med hur vi idag arbe-tar i mångdimensionella sammanhang: i projekt, processer eller tvärfunktionella team.

Kattkalender 2018
Lantbrukarnas organisationer. Agrart och kooperativt 1830-1930
Varm & Hård
Lärare : En Handbok
Disa
Lyssna på svenska dialekter !
Solvärmeboken
På Mississippifloden
Kritikens dimensioner : festskrift till Tomas Forser
Estetik i förskolan
Språngbräda eller fallucka? : En analys av enkla jobb och working poor i Sverige
Fredagsrånarna i Århus
Socialtjänsten i blickfånget : organisation, resurser och insatser
Snablar!
Arbetsvillkor och anställningsförhållanden inom städbranschen i Stockholms län