Goda affärer. SOU 2013:12 : en strategi för hållbar offentlig upphandling. Slutbetänkande från Upphandlingsutredningen 2010. (Bok inkl CD.) PDF

Skopia.it Goda affärer. SOU 2013:12 : en strategi för hållbar offentlig upphandling. Slutbetänkande från Upphandlingsutredningen 2010. (Bok inkl CD.) Image
BESKRIVNING
Beloppsgränserna för direktupphandling höjs! Föreslår att gränsen för direktupphandling enligt LOU höjs till 600 000 kr för varor och tjänster samt till 1,2 miljoner för byggentreprenader. Motsvarande gränser enligt den s.k. försörjningslagen (Upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF) föreslås vara 1 miljon resp 1,6 miljon kr. Genom förslaget får små och medelstora företag bättre möjligheter att lägga anbud på offentliga uppdrag med mindre krångel. Dessutom föreslås att upphandlingsstödet samlas under en hatt i en ny myndighet (jfr Upphandlingsstödsutredningens betänkande SOU 2012:32). För att snabba upp upphandlingsaffärerna i samband med överklaganden föreslås också en medlingsfunktion med syftet att reducera antalet överprövningar inom förvaltningsrätten

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,29 MB

FILNAMN: Goda affärer. SOU 2013:12 : en strategi för hållbar offentlig upphandling. Slutbetänkande från Upphandlingsutredningen 2010. (Bok inkl CD.).pdf

ISBN: 9789138238936

UTGIVNINGSDATUM: 2013-03-15

Goda affärer. SOU 2013:12 : en strategi för hållbar offentlig upphandling. Slutbetänkande från Upphandlingsutredningen 2010. (Bok inkl CD.) är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Goda affärer. SOU 2013:12 : en strategi för hållbar offentlig upphandling. Slutbetänkande från Upphandlingsutredningen 2010. (Bok inkl CD.) online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

2013 - Svensk Kollektivtrafik

Goda affärer. SOU 2013:12 : en strategi för hållbar offentlig upphandling. Slutbetänkande från Upphandlingsutredningen 2010. (Bok inkl CD.) Tidskriftsdesign Rubriker : - bruk och missbruk Lamna det sjunkande skeppet, en resa till ett ekonomiskt jihad Momsreform i ...

Svenska PDF Bibeln och kristendomen, Fördjupningsbok

En särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till en policy för upplåtande av utrymme för allmän IT-infrastruktur i den infrastruktur som staten förfogar över lämnade den 3 september 2003 till regeringen slutbetänkandet Bredbandsnät i hela landet (SOU 2003:78).

Wang Xiaobo x 3
NE i tre band Klassisk inbindning band I - III
Enomdan : skisser ord och dagar
Berlin EasyMap stadskarta
Den tornedalsfinska litteraturen : från Kexi till Liksom
Mörkermännen
Vandra Upplandsleden
Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar i then Christeligha Läron : Erik Falcks dogmatik på nytt utgiven med inledande kommentarer av Marcus Hagberg och Rune Söderlund
Skagen : en skandinavisk konstnärskoloni
Mitt liv i krig och fred : en överlevares historia
En flod i en ankdamm: Dikter, poesi, lyrik
Jag och mina mikrober : en storslagen berättelse om våra minsta medhjälpare
Furusundsleden - från Stockholm till Söderarm
Naturlig biodling : om naturlig reproduktion, kupvärmelukt och diagnos vid flustret