Sigfrid Svensson som folklivsforskare PDF

Skopia.it Sigfrid Svensson som folklivsforskare Image
BESKRIVNING
Sigfrid Svensson (1901-1984), bördig från Löderup i sydöstra Skåne, var verksam vid Nordiska museet 1924-1946 och innehade under åren 1946-1967 professuren i Nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt etnologisk, vid Lunds universitet. Hans doktorsavhandling Skånes folkdräkter (1935) blev vägledande för den fortsatta klädforskningen i Norden medan en rad essäer publicerade under titeln Bygd och yttervärld (1942) blev grundläggande för innovationsforskningen. Bland övriga arbeten märks Svensk bondekultur (1934) tillsammans med Gösta Berg, Bondens år (1945) och Introduktion till folklivsforsningen (1966).I anledning av 100-årsminnet av hans födelse anordnades ett seminarium vid Etnologiska institutionen i Lund 31 maj och 1 juni 2001 med föreläsningar företrädesvis av f.d. lärjungar om olika sidor av Sigfrid Svenssons mångsidiga livsgärning som folklivsforskare. Föreläsningarna utges här i bokform av hans efterträdare på lärostolen i Lund, NilsArvid Bringéus.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,77 MB

FILNAMN: Sigfrid Svensson som folklivsforskare.pdf

ISBN: 9789185352463

UTGIVNINGSDATUM: 2001-02-01

Sigfrid Svensson som folklivsforskare-boken skrevs 2001-02-01 av författaren Nils-Arvid Bringéus. Du kan läsa Sigfrid Svensson som folklivsforskare-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Nils-Arvid Bringéus.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Sigfrid Svensson som folklivsforskare - Suomalainen.com

I Lund satt Sigfrid Svensson som professor sedan 1946 och i Uppsala folkloristen Dag Strömbäck sedan 1947. I den svenska kulturhistoriens begynnelse ... är folklivsforskare, vi blir aldrig socialantropologer och aldrig sociologer" (Daun 2003: 60).

PDF Österlenkvinnornas dräkter 1700-1880 ett regionalt ...

Sigfrid Svensson som folklivsforskare Nils-Arvid Bringéus Häftad. 239. Etnologin inför 2000-talet Gösta Arvastson, Birgitta Meurling Häftad. 199. Döden speglad i aktuell kulturforskning Anders Gustavsson Häftad. 249. Mellan nation och tradition ...

En miss i planeringen
SOL 4000 Samhälle i dag 8 Fokus Arbetsbok
Delicious : bakverk för en godare höst och vinter
Före Grupp 8 och p-piller : men Putti Putti med Jay Epae - roman
Vi var alltid beredda: En sann historia
Källor till studier av skogs- och jordbrukets tekniska modernisering : handbok om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens samlingar av maskinbroschyrer och instruktionsböcker - med forskningsförslag
Året runt med Eva och Adam
Om konstkritik - Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000
Borgholms slott
Minibok: Besök på Helgoland 1874
Dockskåpet
Äta kakan och ha den kvar