Uppbyggliga tal i skiljaktig anda PDF

Skopia.it Uppbyggliga tal i skiljaktig anda Image
BESKRIVNING
Uppbyggliga tal i skiljaktig anda utkom första gången 1847 och markerar inledningen till den epokgörande danske tänkaren Sören Kierkegaards (1813-1855) senare författarskap, som särskilt betonar kristendomens betydelse för den enskilde. I bokens första avdelning anslås ett tema som är centralt för förståelsen av Kierkegaard som religiös tänkare: "hjärtats renhet är att vilja ett". Viljans kluvenhet som en grundskada i människans relation till Gud får här sin djupgående analys i det tal som samtidigt var det längsta och kanske mest personliga han skrivit. I andra avdelningen återkommer Kierkegaard till ett favoritmotiv: liljan på ängen och fågeln under himlen, och vad vi kan lära av dem. I tredje och sista avdelningen, Lidandenas evangelium, möter vi den kierkegaardska dialektiken i full blomstring när han med innerligt patos och samtidigt med enastående logisk stringens utvecklar det till synes paradoxala temat att lidandet, betraktat ur perspektivet av det timliga livet som en skola för evigheten, är ett villkor för att den enskilde skall komma i förhållande till det kristliga, och därför en källa till glädje. Med Stefan Borgs översättning av Uppbyggliga tal i skiljaktig anda föreligger nu denna klassiker på svenska, i den första fullständiga utgåvan. Till boken har även fogats noter och hänvisningar och ett efterord av Jonna Hjertström-Lappalainen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,48 MB

FILNAMN: Uppbyggliga tal i skiljaktig anda.pdf

ISBN: 9789189034389

UTGIVNINGSDATUM: 2013-05-05

Uppbyggliga tal i skiljaktig anda är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Sören Kierkegaard. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Uppbyggliga tal i skiljaktig anda online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Uppbyggelselitteratur - Wikipedia

regera i konstitutionell anda. Även på detta område gällde f. ö. att nöd bryter lag. Om konungen i förväg delgivit herr Staaff vad han ansåg sig böra säga till bönderna, skulle denne otvivelaktigt funnit utväg att försvaga den verkan av talet, som konungen åsyftade. Det kunde icke betvivlas att det uteslutande var hänsynen till

Salt och blandat: #120. "Vem ska jag tro på...

Uppbyggliga tal i skiljaktig anda av Sören Kierkegaard. Häftad, Finns i lager, 262 kr. Övning i kristendom av Sören Kierkegaard. Kärlekens gärningar. Några kristliga överväganden i form av tal av Sören Kierkegaard. Häftad, Finns i lager ...

I ett litet, litet barn : en julmusikal
Artemis Fowl 4 - Slipad opal
Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi
Kungen är död
Nordens historiker
Hösthaiku
Katastrofen del 1
Lyrikvännen 4-5(2017)
Opium för folket
Missale Parvum : den heliga mässan i den romerska ritens äldre eller extraordinarie form
Lovisa
Sommar på den lilla ön i havet