Medieetik i Europa PDF

Skopia.it Medieetik i Europa Image
BESKRIVNING
Enbart demokratin kan trygga mänsklighetens överlev nad. Demokratin kräver välinformerade och upplysta medborgare. Nyhetsmedier med kvalitet har därför en avgörande betydelse. Medierna behöver vägledande regelsystem. Medieetik i Europa återger i översättning ett antal medieet iska spelregler från olika länder i Europa. Detta internationella perspektiv visar att det också i andra demokratier finns delade meningar om hur medierna bör hantera sitt etiska ansvar. Boken inleds med en sammanfattande analys av professor Claude-Jean Bertrand, som under många år undervisat och forskat om medieetik. Han presenterar en utförlig samling exempel på hur medieetiska ansvarssystem kan utformas praktiskt. Översättning: Birgitta Johansson och Kerstin Lundgren

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,59 MB

FILNAMN: Medieetik i Europa.pdf

ISBN: 9789185355556

UTGIVNINGSDATUM: 2007-02-01

Vill du läsa Medieetik i Europa pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Olof Peterson,Claude-Jean Bertrand. Att läsa Medieetik i Europa online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Demokrati utan partier? Demokratirådets rapport 2000 ...

ut i boken "Medieetik i Europa", som inleddes med en analytisk översikt författad av en ledande fransk medieforskare, den numera bortgångne Claude-Jean Bertrand (Petersson och Bertrand, 2007). Så här i efterhand kan man konstatera att detta forskningsprojekt i vissa avseenden var enkelt men i andra avseenden svårt att genomföra. Att ...

Medieetik i Europa - Europa - häftad (9789185355556 ...

Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2007-01-24 Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2008-08-28 Reviderad av: Ann Gunnarsson Gäller från: vecka 35, 2008 Behörighet: Kandidatexamen om 120 p/180 hp med minst 60 p/90 hp i ett huvudområde, varav 10 p/15 hp uppsats eller motsvarande, alt. examen om minst 120 p/180 hp följt av ...

Sista jouren
KBT i socialt arbete med barn och unga
Kal P. Dal - Elvis från Arlöv
Xavier
Muralgranskarens väggalmanacka 2021
Gatukatten Bob
Eldorado matte 6A Lärarbok
Den förlorade trädgården
Folk-komedin Hemsöborna ; Himmelrikets nycklar
Nådastöt
Framtiden är nu : Kultursverige 2040
136 Sysselbäck vägkartan : 1:100000