Kvalitetsarbete i vuxenutbildning PDF

Skopia.it Kvalitetsarbete i vuxenutbildning Image
BESKRIVNING
Den här studien ger en aktuell bild av vuxenutbildningens förutsättningarna. Fokus för studien är hur verksamhetschefer och rektorer ser på kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Hela 162 kommuner har gett sin syn på kvalitet och kvalitetsarbete och av dessa beskrivs nio kommuner mer ingående. Rapporten erbjuder en ingående beskrivning av verksamhetsföreträdarnas tankar om kvalitetsarbete i praktiken. Samtidigt presenteras en reflektion kring granskningssamhällets framfart och vad det har inneburit i vuxenutbildning som är det utbildningsområde med högst grad av privatisering. Vuxenutbildningens heterogenitet och stora skillnader mellan kommunernas möjligheter att bedriva vuxenutbildning är två andra viktiga områden. Sist men inte minst är det också viktigt att ställa sig frågan vad som händer med verksamheten om den studerande ses som en kund. Författarna argumenterar för att det finns stora begränsningar med att se utbildning som en tjänst eller produkt där den studerande är kund. Istället måste utbildning förstås som en tredje kategori där ett gemensamt kunskapande är centralt.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,13 MB

FILNAMN: Kvalitetsarbete i vuxenutbildning.pdf

ISBN: 9789174659283

UTGIVNINGSDATUM: 2015-06-26

Vill du läsa Kvalitetsarbete i vuxenutbildning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Kvalitetsarbete i vuxenutbildning online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Kvalitetsarbete i vuxenutbildning (e-bok) av - Bokon

Idag lanseras rapporten "Kvalitetsarbete i vuxenutbildning". Rapporten bygger på en studie som genomförts av fyra forskare vid Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande och ger en aktuell inblick i hur verksamhetschefer och rektorer ser på kvalitet och det systematiska kvalitetsarbetet i sin verksamhet.

Kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen - Jönköpings kommun

Kvalitetsarbete inom Socialtjänsten Inom socialtjänsten arbetar vi systematiskt med att utveckla verksamhetens kvaltitet. Grunden för kvalitetsarbetet finns i den lagstiftning och de mål som reglerar verksamheten samt i uppföljningen av dessa.

Ideala begivenheter
Lögnaren
Resor i glädje och i fruktan
Baksidan med institutionellt kontrollägande
Kompmodeller : 124 exempel i olika musikstilar och taktarter
Vän sökes / Lättläst
Nattlivet i antikens Rom. Återutgivning av text från 1889
Det enkla och det ensamma
Små storverk (inkl. CD-skiva)
Isolerad i Paradiset
Dammägarens handbok