Att utvärdera sociala investeringar PDF

Skopia.it Att utvärdera sociala investeringar Image
BESKRIVNING
Allt fler kommuner satsar på att med tidiga insatser förebygga kostsamma problem som till exempel utanförskap och arbetslöshet kan föra med sig. I internationell forskning har man funnit att det ofta är samhällsekonomiskt lönsamt att tidigt stödja barns och ungas utveckling. Men gäller detta även för svenska förhållanden? Och exakt vilka insatser är lönsamma? För att besvara dessa frågor behöver vi bättre kunna analysera effekterna av olika typer av insatser. I denna rapport betonas vikten av att utveckla analysmetoder för att bedöma lönsamheten av sociala investeringar. Sådana metoder används redan internationellt, men behöver anpassas till svenska förhållanden för att kunna tillämpas här. Författaren tar även upp kommunernas behov av nationellt stöd och diskuterar var ett sådant ansvar bör ligga. Författare är Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,96 MB

FILNAMN: Att utvärdera sociala investeringar.pdf

ISBN: 9789186949686

UTGIVNINGSDATUM: 2015-03-25

Att utvärdera sociala investeringar-boken skrevs 2015-03-25 av författaren Lars Hultkrantz. Du kan läsa Att utvärdera sociala investeringar-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Lars Hultkrantz.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Sociala investeringsfonder i Sverige - fakta och lärdomar ...

Han menar att det är märkligt att metoden för att utforma och utvärdera sociala investeringsfonder i Sverige är så svagt utvecklad: - I svenska kommuner finns mycket liten erfarenhet av effektutvärderingar och de nationella myndigheterna har hittills varit ointresserade av att belysa långsiktiga samhällsekonomiska konsekvenser av sociala investeringar.

Undersöker lönsamhet hos sociala investeringar ...

Genom att mäta och värdera effekterna av utanförskap och tidiga insatser med stöd av ekonomiska kalkyler, kan vi visa på hur en klok satsning på kort sikt många gånger leder till stora intäkter på lång sikt. Det arbetssätt som sociala investeringar utgör handlar om en process i fyra steg.

Visionära planer och vardagliga praktiker : postmilitära landskap i Östersjöområdet
Finnjävlar
Libris Atlas : till bibelns och kristenhetens historia
En röd liten fågel i juletid
Hantverkaren
Kvinnor och hälsa : så mycket bättre! 21 medicinska experter
Mumien flyger
Mackor : 100 klassiska smörgåsar från Reuben till Po' Boy
Top ten - baby
Skådespelerskans sista roll
Läsa Lätt 1, fem olika böcker
När sländorna dansar