Med blicken på barnet : om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik PDF

Skopia.it Med blicken på barnet : om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik Image
BESKRIVNING
Avhandlingen Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. Huvudsaklig grund för studien är situationer där avdelningspersonal och specialpedagog möts för samtal samt texter som producerats i samband med dylika samtal. Studien vilar på en poststrukturalistisk teoribildning och har genomförts med ett diskursanalytiskt angreppssätt. Studien har genomförts utifrån antagandet om att språket medverkar till hur människor konstituerar, socialt konstruerar och förändrar sin verklighet. Även om det finns rörlighet och förändringskraft i språket kan, genom att ett specifikt sätt att tänka och tala inom en kontext reproduceras och fixeras, viss kunskap och vissa föreställningar bli dominerande och till slut tas så för givna att de inte längre ifrågasätts. Studien erbjuder en alternativ bild som kan öppna upp för reflektion och andra sätt att tänka och tala än de som har blivit och utmärkt sig som naturliga och dominerande i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,27 MB

FILNAMN: Med blicken på barnet : om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik.pdf

ISBN: 9789186295141

UTGIVNINGSDATUM: 2016-06-03

Vill du läsa Med blicken på barnet : om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Linda Palla. Att läsa Med blicken på barnet : om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Med blicken på barnet: Om olikheter inom förskolan som ...

"Med blicken på barnet - om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik". Forfatter Palla, L. Kilde Malmö: Malmö högskola. År 2011 ISBN 978-91-86295-14-1

LIBRIS - Med blicken på barnet

Med blicken på barnet : om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik av Linda Palla Häftad , Svenska, 2016-06-03

Ett sekel av tystnad
Chang Eng : ett skådespel
Den stumma flickan
Helsingborgs Historia ... O Fversedd Och Tillo Kt AF P. Wieselgren.
Caddy - kompisen
Katedralen vid havet
Jekyll'n'Hyde
Läkaren och jag - erotisk novell
En mening om dagen - Min treårsdagbok
Med Andrée till Spetsbergen 1896 : ångbefälhavare Hugo Zachaus dagbok
Under tiden
Blink
Jack Uppsprättaren - Världens första bok om seriemördaren Jack the Ripper
I revolutionens Peking : intriger, drömmar, stormaktspel
Var inte en sådan fitta!
Vego & vin : rätt vin till vegetarisk mat
Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkor : en handledning för kulturmiljövården och Svenska kyrkan
Gottfrid Fornanders folkmusiksamling i faksimilutgåva : presenterad och kommenterad av Karin Eriksson
Allmänningen som samhällsinstitution