Perspektiv på populärmusik och skola PDF

Skopia.it Perspektiv på populärmusik och skola Image
BESKRIVNING
I dagens skola dominerar populärmusik som genre i musikundervisningen. Det kan röra sig om både obligatoriska och frivilliga utbildnings- och bildningsformer. På senare tid har även sociala medier etablerat sig som arena för undervisning och lärande med fokus på populärmusik. Boken bygger på de senaste årens musikpedagogiska forskning och syftar till att på ett lättillgängligt sätt förmedla en översiktlig bild såväl av den problematik som uppstår i mötet mellan populärmusik och skola, som den utvecklingspotential ett sådant möte har. Boken har en bred ingång med kapitel som ger uttryck för olika perspektiv:identitets- och genusfrågorstandardiserade undervisningsformer i förhållande till kreativitetpopulärmusik i kulturskolaninternet som konkurrent till traditionella utbildningsformerkvalitet i undervisninghiphop som arbetsområde i skolanfrågan om det är elevernas eller lärarnas populärmusik som behandlas i skolan. Boken riktar sig i första hand till studerande inom högre utbildning med fokus på musik, kultur, media och samhällsvetenskap, men också till verksamma lärare som är intresserade av att få ett grepp om populärmusikaliskt lärande.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,46 MB

FILNAMN: Perspektiv på populärmusik och skola.pdf

ISBN: 9789144068770

UTGIVNINGSDATUM: 2011-03-17

Vill du läsa Perspektiv på populärmusik och skola pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Åsa Bergman,Cecilia Björck,Claes Ericsson,Eva Georgii-Hemming,Kristina Holmberg. Att läsa Perspektiv på populärmusik och skola online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Perspektiv på populärmusi… - Göteborgs universitet

Perspektiv på den svenska skolans . kunskapsdiskussion. Ingrid Carlgren, Eva Forsberg & Viveca Lindberg. Denna rapport ges ut av Stockholms universitetsförlag & ... skola för bildning och andra styrdokument formulerade kunskapssynen och de föreställningar om denna kunskapssyn (den uppfattade kunskaps-

Perspektiv på populärmusi… - Göteborgs universitet

Perspektiv på den svenska skolans . kunskapsdiskussion. Ingrid Carlgren, Eva Forsberg & Viveca Lindberg. Denna rapport ges ut av Stockholms universitetsförlag & ... skola för bildning och andra styrdokument formulerade kunskapssynen och de föreställningar om denna kunskapssyn (den uppfattade kunskaps-

Kris : 7 metoder för att identifiera och hantera kriser i verkligheten
Dikter 3 : Fredmans epistlar, ordbok
Neapel & Amalfikusten
Så tuktas en argbigga - En komedi
Magiska nätter
Stridens skönhet och sorg 1917 : första världskrigets fjärde år i 108 korta kapitel
Lunds domkyrka i ord och bild : prosalyriska betraktelser och foton
Månskensstranden
Middag med Jesus
Jag är ordberoende : anteckningar
Kinesiska turister - vad vill de ha? : Fakta, tips och lyckade exempel
Omaggio a Luminia Beiu-Paladi / Hommage à Luminia Beiu-Paladi : a cura di Igor Tchehoff
Bankkort och andra kort för gränslösa betalningar