Fartygs stabilitet PDF

Skopia.it Fartygs stabilitet Image
BESKRIVNING
Fartygs stabilitet är en avancerad hand- och lärobok i stabilitetslära för fartygsbefäl och skeppsbyggare. Förutom grunderna i hydrostatik och stabilitet till sjöss finns även ett omfattande kapitel som beskriver metoder och härledningar samt utdrag ur gällande föreskrifter om Intaktstabilitet samt Dokumentation och verifiering. Boken innehåller även ett användbart sakregister samt en förteckning över olika beteckningar. Mikael Huss är teknologie doktor och verksam vid Sjöfartsinspektionen. Han var tidigare lektor i skeppsbyggnad vid Kungliga tekniska högskolan.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,82 MB

FILNAMN: Fartygs stabilitet.pdf

ISBN: 9789172232570

UTGIVNINGSDATUM: 2007-01-01

Vill du läsa Fartygs stabilitet pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Huss Mikael. Att läsa Fartygs stabilitet online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Fartygs stabilitet - Huss Mikael - häftad (9789172232570 ...

Gothia Marine utför all förekommande arbeten inom fartygs stabilitet. Vi utför krängningsprov, vägningar, och tar fram nödvändig dokumentation för myndighetsgodkännande och presenterar denna i en stabilitetsbok.

PDF Sjöfartsverkets författningssamling

Vissa fartyg ska även kunna uppvisa tillräcklig stabilitet efter en skada i skrovet. I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord (TSFS 2009:114) hittar du reglerna som gäller för svenska fartyg inom det här området.

Med motorcykel längs sidenvägen : genom Gobiöknen i sidvagn
Född i järn och eld
Korruption i Sverige
Livbåten
Vägval i en globaliserad värld. Ds 2013:33 :
Deltidsarbetslöshet som lösning eller problem för arbetsgivare och företagare
Nattrodd
Möjligheter och begränsningar : om lärares arbete med montessoripedagogiken i praktiken
Kapacitetstilldelningen på höghastighetsjärnvägen. SOU 2017:105 : Delbetänkande från Sverigeförhandlingen
Nuets pirar
Molly
Ödesmark
Datorteknik 1A V2017 - Facit
Minnet av vatten
Nyfikna : Vilgot Sjöman och Lena Nyman i den politiska oskuldens tid
Stjärnor utan svindel
Vänta barn på nytt : en bok om graviditet och förlossning för omföderskor