Förundersökning i brottmål PDF

Skopia.it Förundersökning i brottmål Image
BESKRIVNING
Då planerna med att uppdatera boken om förundersökning kom på tal, förklarade den ursprunglige författaren Stig Danielsson att han, på grund av sin höga ålder och sviktande hälsa, inte ansåg sig orka med detta. Arbetet med att färdigställa upplagan övertogs i stället av Ove Bärgman. Denna sjätte upplaga bygger därför ursprungligen på Stig Danielssons gedigna arbete vilket under årens lopp har sålts i flera tusen exemplar. Ove Bärgman har under ca 40 år arbetat som polis i olika delar inom polisen. Han har bl.a. arbetat i yttre tjänst, som spanare, utredare och förundersökningsledare. Vidare har han under flera år utbildat poliser och polisiära förundersökningsledare avseende förundersökning/utredning. Han avslutade sin aktiva bana som chef för länskriminalpolisen i Halland. Som ny författare har han valt att sätta sin egen prägel på denna upplaga. Han har utvecklat respektive tillfört flera nya avsnitt. Detta gäller bland annat frågor om målsägande, skadestånd, dödsfallsutredningar, rättsintyg med mera. Arbetet avslutas med några "lathundar". Avsikten med dessa är att på ett enkelt sätt påminna om vad som kan och bör göras under förundersökningen med hänvisning till gällande lagstiftning. Det bör dock redan här påpekas, att redovisade åtgärder inte gör anspråk på att vara kompletta, utan de kan mera ses som ett komprimerat hjälpmedel vid arbetet med förundersökning/utredning. Oves ambition har varit att skriva boken på ett sådant sätt, att den kan användas av såväl elever på våra polishögskolor, yrkesverksamma poliser, civila utredare, förundersökningsledare och andra verksamma inom rättsväsendet samt inte minst av en kunskapstörstande allmänhet. Även i denna upplaga har stor vikt lagts vid rättssäkerhetsfrågor. Ett flertal JO-yttranden, såväl publicerade som opublicerade, refereras. Bland de många praktiska frågor som kommenteras kan särskilt nämnas de om utredning av brott begångna av unga lagöverträdare (LUL) gällande barn under 15 år och dokumentation samt sekretess vid förundersökningar. I denna sjätte upplaga har beaktats dels lagändringar, dels ändringar i olika FAP/RPSFS-artiklar fram till den 1 juli 2018. Ett viktigt styrdokument är Polismyndighetens riktlinjer för ledning av förundersökning i brottmål PM 2017:19 som ingår som bilaga och ersätter FAP 403-5/RPSFS 2014:5. En betydande nyhet som noggrant behandlas är den nya regeln i 23:9 a i rättegångsbalken som omfattar möjligheten att tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från en förhörsperson samt att genomföra kroppsvisitation för sådant sökande.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,20 MB

FILNAMN: Förundersökning i brottmål.pdf

ISBN: 9789172237407

UTGIVNINGSDATUM: 2019-02-21

Vill du läsa Förundersökning i brottmål pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Ove Bärgman,Stig Danielsson. Att läsa Förundersökning i brottmål online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

FÖRUNDERSÖKNING I BROTTMÅL. | SvJT

1 § Den som hörs under en förundersökning i brottmål eller enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken kan få ersättning av allmänna medel enligt förordningen om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Förordning (2016:86).

Bevisvärderingen i brottmål, några reflexioner | Domarbloggen

Pris: 359 kr. Häftad, 2019. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Förundersökning i brottmål av Ove Bärgman, Stig Danielsson på Bokus.com.

Nazismen i Sverige 1924-1979 : pionjärerna, partierna, propagandan
Att motverka otillåten påverkan inom idrotten : en kunskapsfördjupning om trakasserier, hot, våld och korruption
Nya vägar för infrastruktur : offentlig-privat samverkan
Prins Eugens Waldemarsudde
De rättfärdiga
Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst
En resa genom Centralasien : Kirgizistan, Kazakstan, Uzbekistan och Tadzjikistan
Con dios : för dig som är nyfiken på kristen tro. Fika med andakt
Fyrvaktaren
Vegetarianen
Grabben i graven bredvid Filmomslag
Nation i ombildning : Essäer om 2000-talets Sverige
Alcatraz : de sista fångarnas berättelser från världens mest ökända fängelse
Ord i snön
Den svarta ön
Så vinner du kommunikationskriget : med berättelsen som vapen
Berör mig, förför mig