Geobiosfären - en introduktion PDF

Skopia.it Geobiosfären - en introduktion Image
BESKRIVNING
Bokens första del om Den levande planeten rekonstruerar hur Jorden och förutsättningar för liv uppkom. Geobiosfären kallas samspelet mellan Jordens yttre sfärer, litosfären, hydrosfären, atmosfären och biosfären, som kan avspeglas i global klimatförändring såväl som lokal algblomning. Plattornas rörelser reglerar långsiktigt livsmiljön på jordytan men orsakar även plötsliga vulkanutbrott, jordskalv, tsunami. Livets utveckling beskrivs, liksom dess motgångar: massutdöenden. Tiden är en viktig dimension; dateringmetoder lämpade för olika material från äldsta urberg till stockar i fäbodstugor beskrivs. I Geobiosfärens processer och produkter lär vi basfakta om mineral, bergarter, malmer och sediment; om bergets omvandling, deformation och vittring; kunskaper vi sedan tillämpar under en resa från bergstoppar till djuphavsbottnar i delen Landskapets processer och produkter. Kapitel om inlandsisens landskap, sjöar och torvmarker följs upp i delen om Sveriges geologi med rekonstruktioner av senaste istidsscykeln, Östersjöns utveckling samt florans och faunans invandring. Delen inleds med vår variationsrika berggrund, dess ytformer, angränsande havsbottnar samt, ur ett EU-perspektiv, viktiga malmer. I Jordens resurser och deras utnyttjande diskuteras bl.a. global försörjning med energiråvaror och metaller respektive regional försörjning med grus. Vilka krav ställs på stenen i berget där vårt kärnavfall skall förvaras i 100 000 år eller på fasadstenen på Nordens kulturhus? Andra kapitel belyser geologiska grundorsaker till problem vid byggande i mark samt odlingslandskapets framväxt och förändring. Boken är skriven för grundkurser i geovetenskapliga ämnen men även för studenter eller yrkesverksamma inom miljöteknik, landskaps- och byggplanering samt för lekmän, som vill skapa sig en egen uppfattning om orsaker till förändringar i markens, havens och atmosfärens tillstånd, naturliga eller orsakade av våra ingrepp. Den nya upplagan av Geobiosfären innebär en förstärkning av inlärningen i form av en interaktiv webbplats från vilken du kan läsa boken digitalt med möjlighet att markera och anteckna. Här finns även sammanfattningar, ordlista samt övningar och tester så att du kan kontrollera dina kunskaper. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på pärmens insida.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,89 MB

FILNAMN: Geobiosfären - en introduktion.pdf

ISBN: 9789144096391

UTGIVNINGSDATUM: 2015-04-21

Geobiosfären - en introduktion-boken skrevs 2015-04-21 av författaren Per-Gunnar Andréasson. Du kan läsa Geobiosfären - en introduktion-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Per-Gunnar Andréasson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Geobiosfären en introduktion | Stockholms Stadsbibliotek

Geobiosfären -en introduktion. Pris: 500 kr. ISBN: 978-91-44-03670-. Författare: Per-Gunnar Andréasson . Kommentar: "Upplaga 1 men helt utan anteckningar" Försäljare Elin Forsberg Kontakta annonsör 0735184818 Liknande annonser Inga liknande annonser SHARING IS CARING. Startsida Om oss ...

Geobiosfären : en introduktion / redaktör: Per ... - LIBRIS

Geobiosfären : en introduktion / redaktör: Per-Gunnar Andréasson. Andréasson, Per-Gunnar, 1939- (redaktör/utgivare) Alternativt namn: Andréasson, Per Gunnar ...

Man märker avsikten
Brottsplats Sollentuna
Brev från en ottoman
Känslosmart : konsten att leva med sig själv och andra
Rättvisa i Corpus Christi
Blommor blomsterbuketter målarbok på skoj slappna av dekorera gratulationskort minnessak av konstnären Grace Divine
Brittiska humorgiganter
Nattens ritualer
Att riskera allt : feminism i Kurdistan
Ambulans 906. S1A5, Till det yttersta
Troll och människor II
Blå stolar : Nice i text och bild
Processer
De långa lömska kiven
Outlook för Office 365 Grunder
Cypern : ett europeiskt dilemma
Skogen bortom dagen
Personligt : Dagböcker och brev 1940-1959