Att förbättra skolan för alla PDF

Skopia.it Att förbättra skolan för alla Image
BESKRIVNING
Skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I den här boken beskrivs ett ramverk för skolförbättring som visar hur insikter från forskning kan tas till vara utan att hänsynen till det lokala sammanhanget och berörda aktörers synvinkel går förlorad. Tillvägagångssättet hämtar inspiration från förbättringsvetenskapen, där målet är att "lära snabbt" genom att upptäcka vad som fungerar i liten skala. Därefter kan förändringen skalas upp, men också anpassas, i takt med att den sprids i ett nätverk av samverkande enheter. Förändringsramverket levandegörs genom konkreta exempel, inte minst författarnas egna erfarenheter från skolutvecklingsprojekt där man tillämpat metodologin och dess fem grundläggande principer: * Problem - att formulera problem utifrån berörda aktörers synvinkel* Varierande utfall - att förstå vad som fungerar för vem och under vilka omständigheter* Nuvarande system - att kartlägga det större sammanhanget som skapar problemet* Mätbara mål - att identifiera och mäta konkreta mål under förändringsprocessen* Nätverkande - att arbeta i grupper som påskyndar och sprider lärande/förändring Att förbättra skolan för alla vänder sig till samtliga aktörer som arbetar med skolutveckling: lärare, skolledare och personer inom förvaltning och politik.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,21 MB

FILNAMN: Att förbättra skolan för alla.pdf

ISBN: 9789144120928

UTGIVNINGSDATUM: 2018-02-27

Att förbättra skolan för alla-boken skrevs 2018-02-27 av författaren Anthony S Bryk,Louis M Gomez,Alicia Grunow,Paul G Lemahieu. Du kan läsa Att förbättra skolan för alla-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Anthony S Bryk,Louis M Gomez,Alicia Grunow,Paul G Lemahieu.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Hur kan vi förbättra vår svenska skola? - na.se

Av de 19 barn i studien som var underkända i minst ett ämne hade 17 fått pedagogiskt stöd i skolan. Resultatet talar för att det finns elever i grundskolan som inte har förutsättningar att klara de krav läroplanen ställer. ... Av dessa valde en att delta med alla sina kommunala skolor. ... för att förbättra användarupplevelsen.

Ljudmiljön i skolan - Hörsellinjen

Onsdag den 29 januari samlades 33 kommuner från Västra Götaland för att diskutera resultat, lärdomar och slutsatser för att minska skolavhopp för projektet En skola för alla som pågått sedan 2017. På plats fanns bland annan skolminister, Anna Ekström, experter från skolans värld samt vi från Skola24.

När allt börjar om
Liber Amicorum Jan Rosén
Den långa vägen till Vita Huset : en kvalitativ textanalys av The Daily Shows bevakning av 2008 års amerikanska presidentval
Crime Göteborg
Dolda djup
Blekinge skärgård
Nötskal
Stöld, tortyr och mord
Vägen till Jerusalem
Skådespelarens musikalitet
Lånat silver och krossat glas
Dikter i tiden : Dikter i tiden
Köttälskarens nästan vegetariska kokbok
Historiska vingslag från Kind och Finnveden med omnejd
Det dubbla spelet : Dikter
Oväder i hjärnan: Klimathot på jobbet