Avtalsrätt I PDF

Skopia.it Avtalsrätt I Image
BESKRIVNING
Avtalsrätt I innehåller tillsammans med Avtalsrätt II (sjätte upplagan 2010) en framställning över svensk avtalsrätt med nordiska och andra internationella utblickar. I Avtalsrätt I utgör reglerna i avtalslagen utgångspunkten, det vill säga de regler som behandlar avtals ingående, fullmakt och avtals ogiltighet. I boken diskuteras både konsumenträttsliga och affärsrättsliga avtalsförhållanden liksom den betydelse som internationaliseringen kan ha. Även om lagstiftningen utgör utgångspunkten för framställningen behandlas också olika sätt att ingå avtal vid sidan av den modell som lagstiftningen tillhandahåller. I den trettonde upplagan inträdde Lars Gorton som medförfattare. I denna fjortonde upplaga har även Eva Lindell-Frantz anslutit. Upplagan innehåller flera ändringar och tillägg till följd av ny lagstiftning, ny rättspraxis och nya internationella regelsamlingar.Boken är avsedd främst för avtalsrättslig utbildning inom juristprogrammen men även för mera avancerade handels-rättsliga kurser. Den riktar sig därutöver till domstolar och andra praktiskt verksamma jurister.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,56 MB

FILNAMN: Avtalsrätt I.pdf

ISBN: 9789154405565

UTGIVNINGSDATUM: 2016-08-25

Avtalsrätt I är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Axel Adlercreutz,Lars Gorton,Eva Lindell-Frantz. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Avtalsrätt I online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Behörighet/befogenhet vid fullmakt? - Avtalsrätt - Lawline

Allmän avtalsrätt. De regler kring avtals uppkomst, tolkning, förändring och upphävning som är gemensamma för alla avtalstyper. När två personer är bundna av ett avtal har de ett inomobligatoriskt förhållande (obligatorium = skyldighet, avtalet gör att parterna har skyldigheter gentemot varandra).

PDF Avtalsrätt I - Karlstad University

Avtalsrätt. De avtal ditt företag upprättar med exempelvis medarbetare, kunder och leverantörer bildar en viktig grund för verksamheten. Genom att ta hjälp av juridisk expertis vid upprättandet av avtal minimerar du riskerna för att råka ut för problem på grund av otydliga eller ofördelaktiga avtalsvillkor.

Psaltaren (Svenska Folkbibeln 2010)
Brev till min dotter
Bilar - nostalgi på fyra hjul
Diabetes och metabola syndromet
Konsten att sälja krig : Propaganda från Cato till Nato
Barns inflytande i förskolan : en fråga om demokrati
Lychnos 2001 : Årsbok för idé -och lärdomshistoria
Fisk- & skaldjursantologi
Får jag följa med dig hem
Skapa ordning och reda
Den andres enspråkighet
Matchfixning : manipulation av matcher och spelmarknad.
Churchills bunker : det hemliga högkvarteret i London
Flamingo Copenhagen
Framkallning : Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes Astarte och