Ämnesdidaktisk komparation - Länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat PDF

Skopia.it Ämnesdidaktisk komparation - Länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat Image
BESKRIVNING
Boken är en samling av artiklar från den tredje nordiska ämnesdidaktiska konferensen, NOFA 3. Artiklarna representerar både bredd och djup av aktuell ämnesdidaktisk forskning i ett nordiskt perspektiv och vänder sig till forskare, lärarutbildare och lärare inom skolväsendet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,37 MB

FILNAMN: Ämnesdidaktisk komparation - Länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat.pdf

ISBN: 9789186637064

UTGIVNINGSDATUM: 2012-08-10

Ämnesdidaktisk komparation - Länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Niklas Gericke,Bengt Schüllerqvist. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Ämnesdidaktisk komparation - Länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Publikationer | Karlstads universitet

Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, [1] och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet eller på museum. Ordet kommer av det grekiska ordet för undervisa, didaskein.Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt ...

Ämnesdidaktisk komparation - Länder, ämnen, teorier ...

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION Ämnesdidaktikens vetenskapliga bas I, 7,5 hp Content oriented educational sciences I, 7.5 Higher Education Credits Ansvarig institution: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Litteraturlistan är fastställd 2008, reviderad 2014-03-26 att gälla från 2014-09-01

Drakamöllans Magi
Operation Politik
Styr din plog över de dödas ben
O Monologos tou Kathrefti
Den odödliga gärningen : Noveller
Tacksamhet
Övningsbok för häxor
Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd
Den hemliga trädgården : om trädgårdar i litteratur och verklighet
Søren Aabye Kierkegaard : En biografi
Några feta
Lucrezia Borgias fjärde bröllop och andra berättelser
Veckans favoriter : middag på bara 30 minuter
Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi
Aktiebolagslagen, del I-III : inkl suppl 14
Taximordet i Bergen
Avgång 7.57 mot vuxenlivet
Juldagar : 12 berättelser och 12 festmåltider för 12 dagar