Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist PDF

Skopia.it Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist Image
BESKRIVNING
I denna bok ger Lennart Nordenfelt en bred redogörelse för Uppsalafilosofen Thorild Dahlquists (1920-2009) liv och gärning som filosof och opinionsbildare. Dahlquist hade en enastående ställning som lärare och forskarhandledare i Uppsala (delvis också i övriga Sverige) trots att han aldrig innehade någon officiell lärostol. Han tjänstgjorde som extralärare och forskarassistent på Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet i närmare 50 år. Dahlquist uppskattades mycket högt, som lärare, rådgivare och vän, av många årgångar elever liksom av kolleger vid universitetet och andra lärosäten. Dahlquists publikationer är dock fåtaliga och det är svårt att utifrån bilda sig en uppfattning om hans bidrag till svensk filosofi. Nordenfelts avsikt i denna bok är att, framför allt på basis av Dahlquists egna handskrivna texter, ge en så fyllig bild som möjligt av hans ställningstaganden i filosofiska men också politiska frågor. Dahlquist var en av de starkaste och tydligaste förkämparna för den analytiska, "vetenskapliga", filosofin i Sverige. I en tid då denna filosofi fått många konkurrenter på de europeiska, inklusive de svenska, universiteten kan det vara av vikt att påminna sig hur de bästa argumenten bakom den analytiska filosofin gestaltar sig. Thorild Dahlquist formulerade under sin levnad många av dessa argument. Författaren, Lennart Nordenfelt, var elev till Thorild Dahlquist under perioden 1964-1974. Nordenfelt disputerade i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 1974. Han har länge tjänstgjort på den tvärvetenskapliga Tema-institutionen vid Linköpings universitet, blev professor vid Tema Hälsa och samhälle 1987. Sedan 2012 är Nordenfelt seniorprofessor vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,54 MB

FILNAMN: Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist.pdf

ISBN: 9789155499396

UTGIVNINGSDATUM: 2018-01-08

Vill du läsa Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Lennart Nordenfelt,Thorild Dahlquist. Att läsa Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Siri Dahlquist - Wikipedia

frans svensson, »sokrates i uppsala: en bok om och av thorild dahlquist» honom som Dahlquist» (s. 11). Min egen kontakt med Dahlquist var emellertid alldeles för begränsad för att någonting annat än efternamnet här kan komma ifråga. 3 Nordenfelt, Sokrates i Uppsala, s. 15. 4 Ibid. 5 Nordenfelt, Sokrates i Uppsala, s. 83.

Urval av titlar - Uppsala universitetsbibliotek - Uppsala ...

ningen "Sokrates i Uppsala" på Thorild Dahlquist. Thure Stenström presenterade en gång Thorild för en gästande kollega och kallade då Thorild just för Uppsalas Sokrates (12.9.1991). Thorild kände sig först smickrad av detta epitet, som Stenström förstås tilldelat honom i den bästa välmening.

Om tiden inte finns : tankar om den nya fysiken
La cheffe
Dikter
Sodomsäpplet
Illustrerade afghanska ordspråk (Swedish Edition): Afghan Proverbs in Swedish and Dari Persian
Nationella trygghetsundersökningen NTU 2016 : om utsatthet, otrygghet och förtroende
Fem kvinnor som förändrade världen
Mr Lindemann går igen
Bums Svenska åk 6 Övningsbok
Konstnären Sven Palmqvist - en biografi
Vad ska jag tänka på?
Skön litteratur : vägar till läslust och språkutveckling
Bild & Bubbla. 179
Uppdrag: övertalning ; En doft på miljonen
Gösta Berlings saga
Allmänläkarpraktikan : njursjukdomar urologi gynekologi
Nybyggarna / Lättläst
Snacka om
Änkan
Exekutiva förmågor och läsförståelse