Uppdrag Språklyft åk 1-3 PDF

Skopia.it Uppdrag Språklyft åk 1-3 Image
BESKRIVNING
Uppdrag Språklyft åk 13 Uppdrag Språklyft åk 13, ger eleverna kreativa och roliga uppdrag att utföra i grupp eller individuellt. Boken kan med fördel även användas i förskoleklass. Den har två teman, Leksaksfabriken och Detektivbyrån. Varje tema inleds med en högläsningstext, då läraren får många tillfällen att öva läsförståelse och ordkunskap med eleverna. Till varje tema finns en rad roliga och kreativa elevuppdrag som övar olika läs- och skrivstrategier, vilka aktivt utvecklar elevernas språk. Eleverna sporras att tänka efter, läsa, diskutera och argumentera både muntligt och skriftligt.I anslutning till varje uppdrag finns en hänvisning till de observationspunkter och avstämningar som finns i bedömningsmaterialet Nya Språket lyfter!. Uppdragen finns som kopieringsunderlag materialet är överskådligt och enkelt att arbeta med. Uppdrag Språklyft med matematik åk 13 Uppdrag Språklyft med matematik är uppbyggt på samma sätt som Uppdrag Språklyft åk 13 och kan med fördel användas parallellt med denna, men fungerar även fristående. Nya berättelser om Leksaksfabriken och Detektivbyrån leder oss in på uppdrag som har problemlösning i fokus. Med utgångspunkt i högläsningstexterna får eleverna ta sig an kreativa, infallsrika och roliga uppdrag att utföra i grupp eller individuellt. Alla uppdrag har koppling till det centrala innehållet i matematik och observationspunkterna i Nya Språket lyfter! och ger eleverna tillfällen att ur olika perspektiv öva matematiska och språkliga förmågor. Elevuppdragen finns som kopieringsunderlag och i anslutning till varje uppdrag ges tydlig handledning till dig som lärare. Du får veta vad du ska observera hos eleverna samt ges förslag på hur uppgiften kan breddas. Temat Leksaksfabriken, kan med fördel användas i förskoleklass och årskurs 1. Temat Detektivbyrån passar bra i årskurs 2 och 3. Uppdrag Språklyft, åk 46 Uppdrag Språklyft, åk 46 innehåller temat Tidningsredaktionen som består av fyra delar: Härby Nyheter, Nyhetsredaktionen, Sportredaktionen och Kulturredaktionen. Till de olika delarna finns en rad kreativa och lärorika elevuppdrag som aktivt utvecklar elevernas språk: Eleverna sporras att tänka efter, läsa, diskutera och argumentera både muntligt och skriftligt. Uppdragen finns som kopieringsunderlag materialet är överskådligt och enkelt att arbeta med. Till varje del finns dessutom en inspirationstext i form av en skönlitterär berättelse om tidningsredaktionen samt ytterligare uppdrag med frågor om innehållet i texten. I anslutning till varje uppdrag hänvisas till de observationspunkter och avstämningar som finns i bedömningsmaterialet Nya Språket lyfter!. Författarna ingår i projektgruppen som på Skolverkets uppdrag utarbetade Nya Språket lyfter!, ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 16.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,79 MB

FILNAMN: Uppdrag Språklyft åk 1-3.pdf

ISBN: 9789127420465

UTGIVNINGSDATUM: 2011-10-28

Vill du läsa Uppdrag Språklyft åk 1-3 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Elisabeth Berg,Barbro Hagberg-Persson,Kerstin Lagrell,Majken Sköld. Att läsa Uppdrag Språklyft åk 1-3 online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

LIBRIS - Uppdrag språklyft med matemat...

Uppdrag Språklyft, åk 46 innehåller temat Tidningsredaktionen som består av fyra delar: Härby Nyheter, Nyhetsredaktionen, Sportredaktionen och Kulturredaktionen. Till de olika delarna finns en rad kreativa och lärorika elevuppdrag som aktivt utvecklar elevernas språk: Eleverna sporras att tänka efter, läsa, diskutera och argumentera både muntligt och skriftligt.

Uppdrag Språklyft med matematik åk 1-3 - Elisabeth Berg ...

Uppdrag språklyft, åk 1-3 ger eleverna kreativa och roliga uppdrag att utföra i grupp eller individuellt. Boken riktar sig mot lågstadiet men kan med fördel även användas i förskoleklass.

Grönt + Vitt = Guld
Svenska för dig - Litteraturhistoria - 100 texter från forntid till nutid - lässtrategier och analyser åk 7-9
Framtidskoden Red Matters
Miljötillsyn och sanktioner. SOU 2017:63 En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet : Betänkande från Miljötillsynsutredningen
Musik för alla : filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle
En hjärnblödning med positiv utgång
Geijer och Marx
Storstadskärlek
Lean i svensk sjukvård : bakgrund, praktik och reflektioner
Själv : kraften i egentid
Yinyoga : vila, reflektion och återhämtning
Bryt mönstret : sy modernt och stilrent
När lindarne gulna
Färdas rakt ut
Konsten att njuta av livet : och ändå få saker gjorda
Invandringen som alltid har funnits men aldrig uppskattats