Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet. SOU 2019:13 : Betänkande från Agenda 2030-delegationen (Fi 2016:01) PDF

Skopia.it Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet. SOU 2019:13 : Betänkande från Agenda 2030-delegationen (Fi 2016:01) Image
BESKRIVNING
Delegationen ser att regeringen med dessa förslag kan skapa goda förutsättningar att nå de mål som Sverige har förbundit sig till genom att anta agendan. I betänkandet föreslås bland annat att:riksdagen beslutar om ett nationellt mål för genomförandet av Agenda 2030. Syftet är att få till stånd långsiktighet i beslut och en bred politisk förankring av Agenda 2030,regeringen från och med budgetpropositionen för 2022, ger en nulägesanalys och en samlad redovisning av arbetet med Agenda 2030, regeringen tillsätter en kommitté som fram till år 2030 kontinuerligt ska ta fram förslag till åtgärder, följa upp och utvärdera genomförandet av Agenda 2030 så att arbetet för att nå agendans mål drivs framåt,regeringen ingår ett handslag med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för det fortsatta genomförandet av Agenda 2030 på lokal och regional nivå. Särskild utredare: Ingrid Petersson

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,41 MB

FILNAMN: Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet. SOU 2019:13 : Betänkande från Agenda 2030-delegationen (Fi 2016:01).pdf

ISBN: 9789138249093

UTGIVNINGSDATUM: 2019-03-12

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet. SOU 2019:13 : Betänkande från Agenda 2030-delegationen (Fi 2016:01)-boken skrevs 2019-03-12 av författaren Finansdepartementet. Du kan läsa Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet. SOU 2019:13 : Betänkande från Agenda 2030-delegationen (Fi 2016:01)-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Finansdepartementet.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Referrals and comments - Kemi

Sam- verkan bör syfta till såväl stärkt svensk konkurrenskraft som global hållbarhet och utformas som en del av näringspolitiken och det svenska genomförandet av FN:s Agenda 2030. Det kräver väl förankrade och ambitiösa mål, synligt ledarskap på högsta nivå och en samlad struktur för alla pågående och kommande initiativ.

PDF Arbetsbok - Agenda 2030

Agenda 2030-delegationen lämnar härmed över sitt betänkande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet. Utredningens uppdrag är härmed slutfört. Stockholm i mars 2019 Ingrid Petersson Henrik Henriksson Liza Jonson Mikael Karlsson Ulrika Liljeberg Olle Lundberg Veronica Magnusson Johan Rockström Johanna Sandahl

ÖNH-handboken
Hej syster : en personlig berättelse om flykt och mellanförskap
målarbok ursprungs dockor Indian kläder med sakrala symboler lära kultur ha så kul av konstnären Grace Divine
När lögnen blir sanning
Delaktighet och patientmedverkan
Flickan under gatan
S:t Patrick och S:t Columba : två ledares andliga utveckling
Fantomen. Den inbundna årgången 1966. D. 4
Jag kommer ihåg
Agility : från grunder till första start
Evert Taube : sångboken
Mat under bar himmel
Drömmen runt hörnet
100 sånger från Gotland