Gasverket i Värtan : årsprojekt 2005-2006 vid Konsthögskolans arkitekturskola, Avd. för restaureringskonst PDF

Skopia.it Gasverket i Värtan : årsprojekt 2005-2006 vid Konsthögskolans arkitekturskola, Avd. för restaureringskonst Image
BESKRIVNING
Stockholms Gasverk - en stad i staden. Stockholm var så stolt över sitt nya gasverk att man ordnade utflykter dit under Stockholmsutställningen 1897. Det var också en teknisk och arkitektonnisk spjutspets, ritat av Ferdinand Boberg, en av landets internationellt kända arkitekter. Med sina väl bevarade årsringar fram till 1970-talets spaltgasverk är området som helhet ett industriminne av världsklass. Att verksamheten kommer att läggas ned och att ett bostadsområde är på väg att byggas i grannskapet är skälet till att utbildningen i Restaureringskonst vid Konsthögskolans arkitekturskola valde gasverket i Värtan som studieobjekt 2005-2006. En noggrann dokumentation genomfördes utifrån en arkitekturhistorisk och teknikhistorisk synvinkel men också vad gäller markbehandling, miljögifter och saneringsbehov. Gasverket fick också stå som exempel på hur man kan fördjupa kunskapen om, förståelsen för och tillgängligheten till en komplicerad industrimiljö. Man tog också vara på erfarenheter från liknande industrianläggningar i Tyskland och Holland. Idéskisser till ett varsamt återanvändande presenterades, både av enskilda byggnader och av området som helhet. Resultatet av arbetet publicerades i en rapport våren 2006.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,77 MB

FILNAMN: Gasverket i Värtan : årsprojekt 2005-2006 vid Konsthögskolans arkitekturskola, Avd. för restaureringskonst.pdf

ISBN: 9789170311796

UTGIVNINGSDATUM: 2007-01-01

Vill du läsa Gasverket i Värtan : årsprojekt 2005-2006 vid Konsthögskolans arkitekturskola, Avd. för restaureringskonst pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Gasverket i Värtan : årsprojekt 2005-2006 vid Konsthögskolans arkitekturskola, Avd. för restaureringskonst online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

201708dokumentarfilmare-blir-hedersdoktor-pa-malmo ...

1. Gasverket i Värtan. Årsprojekt 2005-2006 vid Konsthögskolans arkitekturskola, avd. för restaureringskonst. Stockholmia förlag 2006. 2. Stockholms stadsmuseums klassificeringsbeslut för Gasverket i Värtan. Dnr: 4.6/3040/2009. 2009-06-22. 3. Nyréns arkitektkontor. Gasverket i Värtan. Antikvarisk förundersökning 2010-04-20.

Kulturkluster kring gasklockorna i miljöstadsdelen Norra ...

BAKGRUND 1. Tidigare ansökningar om byggnadsminnesförklaring I skrivelser till länsstyrelsen har Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening ( ) och senare Konsthögskolans Arkitekturskola ( ) väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av gasverket i Värtan. Vi citerar ur motiveringen för Arkitekturskolans framställning.

Invandringen till Sverige
Lisas sommarkök : recept och menyer för lata sommardagar
Den kluvna kvinnligheten : övergångskvinnan som litterär gestalt i svenska samtidsromaner 1890-1920
Svenska svindlare och fuskare
Radioaktiva substanser
21 tankar om det 21:a århundradet
Tio Guds bud och Tredje testamentet
Svenska miljardärer, Erik Penser: Del 4
En dag
Föräldrar, förskola och skola - Om mångfald, makt och möjligheter
Fjällvandra längs Kungsleden : en komplett guide till hela leden, från Abisko till Hemavan med bestigning av Kebnekaise
Hur du överlever mellan tentor och korridorsfester :dDin guide till stress, kost, alkohol och träning
Den kyrka växer som ...
De öde fälten
Att falla
Av kors : om symboler, människor och den gudomliga kraften
Emmas trädgård