Lieber Deutsch 3 2.0 PDF

Skopia.it Lieber Deutsch 3 2.0 Image
BESKRIVNING
Lieber Deutsch 2.0 är ett heltäckande läromedel för Tyska 1-4. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Lieber Deutsch 2.0 är en ny upplaga av Lieber Deutsch-serien. Läromedlet är GY2011-säkrat. Läs mer Utmärkande drag - GY2011-anpassad bok - Ger effektiv träning av produktiva färdigheter - Är lättarbetad, lekfull och variationsrik = tyskan blir rolig! Pedagogiska tankar Läromedlet Lieber Deutsch 1-5 är mycket omtyckt både bland elever och lärare. Böckerna är lätta att arbeta med och de ger mycket omväxling med bl.a. spel, musik och projektarbeten. Många lärare tycker att Lieber Deutsch verkligen hjälper eleven att komma ordentligt framåt i sina tyskkunskaper, inte minst i de produktiva färdigheterna att tala och skriva. Så när vi reviderade läromedlet, moderniserade och fräschade upp texter, övningar, layout och bilder, behöll vi samtidigt den omtyckta strukturen, de tematiska kapitlet, de kommunikativa stöden, musikavsnitten, de tredelade styckeordlistorna och de fördjupande texterna.GY2011-fokus 2.0-upplagan ser till att tydligare fånga upp det centrala innehållet från GY2011. Det handlar t.ex. om övningar som hjälper eleven att bearbeta och förbättra sitt eget språk, men även att ge fler övningar på strategier för att lösa språkliga problem. Eleven får träna på att definiera ord, skriva om eller förklara saker på annat sätt, och leta efter synonymer. Det tillkommer också ett avsnitt i lärarhandledningen som ger stöd för formativ bedömning, i form av förslag på hur man arbetar med kamratrespons och olika checklistor knutna till bokens muntliga och skriftliga uppgifter. Detta är några förbättringar som bidrar till att läromedlet blir ett ännu bättre stöd i undervisningen och att både elev och lärare ännu tydligare kan se såväl behov som framsteg. Lieber Deutsch 2.0 ger en mycket god grund för eleverna att tillägna sig det centrala innehållet i ämnesplanen i GY2011. Det centrala innehållet representeras väl genom varierande texter med olika teman och i olika genrer. Det finns gott om hörövningar och lästexter som uppfyller de receptiva moment som tas upp i ämnesplanerna, såsom sammanhängande samtal i form av dialoger och intervjuer, samt enkel sakprosa. Skolverkets krav på produktion och interaktion uppfylls genom varierande muntliga och skriftliga övningar, där eleven får mycket stöd på vägen. Komponenter - Kursbok, tryckt eller digitalt format Kursboken finns som tryckt bok och som Onlinebok. Innehållet är detsamma i båda formaten. Den digitala Onlineboken innehåller även elevljudet. - Facit - Lärarhandledning med kapitelanvisningar och rikhaltigt kopieringsmaterial - Digitalt övningsmaterial där eleven kan lyssna till boken och träna glosor. - Lärarljud, nedladdningsbart Lieber Deutsch 2.0 I Lieber Deutsch 2.0 får eleverna många och varierade övningar i muntlig och skriftlig produktion, samt relevant lästräning och effektiva hörförståelseuppgifter. Språkträningen är lättarbetad och lekfull med många utmanande och lärorika inslag som gör tyskan rolig och intressant. Eleverna känner snabbt att de gör stora framsteg i sin språkinlärning och läraren får mycket stöd i sin undervisning genom det omväxlande och stimulerande lektionsmaterialet. Texterna fräschats upp, moderniserats och i många fall byts ut helt för att bättre motsvara elevernas förväntningar och intressen. Bilder och layout har fått ett nytt ansikte, övningar har vässats ytterligare och i många fall ersatts av nyare varianter. Däremot har vi behållit den omtyckta strukturen, de tematiska kapitlen och den roliga uttalsträningen. I Lieber Deutsch 1 2.0 och Lieber Deutsch 2 2.0 finns: Lieber Deutsch 1 2.0 och 2 2.0 säkerställer fokus på det centrala innehållet i Gy 2011 och leder eleverna genom de vardagliga ämnen som rekommenderas i ett nybörjarspråk. Texterna ger en stabil grund med ett centralt ordförråd

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,30 MB

FILNAMN: Lieber Deutsch 3 2.0.pdf

ISBN: 9789147117857

UTGIVNINGSDATUM: 2014-06-10

Vill du läsa Lieber Deutsch 3 2.0 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Annika Karnland,Anders Odeldahl,Lena Gottschalk. Att läsa Lieber Deutsch 3 2.0 online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Lieber Deutsch 3 2.0 facit av Anders Odeldahl ...

Annika Karnland, Anders Odeldahl, Lena Gottschalk. ISBN. 978-91-47-11786-4

Lieber Deutsch - Liber Läromedel

För Lieber Deutsch 1 2.0 och 2 2.0 finns lärarens ljud endast som nedladdningsbart. För Lieber Deutsch 3-4 2.0 finns lärarens ljud i två beställningsformat, välj antingen lärar-cd eller nedladdningsbara mp3-filer. Båda har exakt samma ljudinnehåll. Du väljer det som passar dig bäst. CD-skivorna säljs så långt lagret räcker.

Djurens gård : en saga
Mitt liv i skolans tjänst Lars Höglind
Den hedniske krigaren
Från vision till verklighet
Nils Gunnar Zander
Tema på Tiden
Hästgården eller vad är det för värld vi lever i?
Tjugo träd och en apelsin
Egonaut: Ledarskap och kaos
Historiska hundar
Lögnaren
Indicierna fällde
Baddaren
Till minne av Jacob Palmstierna : en antologi
Sten Selander : lyrik och litteraturkritik 1916-1957
Shoppingberoende