Handledning för professionell utveckling PDF

Skopia.it Handledning för professionell utveckling Image
BESKRIVNING
Den här boken vänder sig till den som vill utvecklas som handledare, som adept eller professionell yrkesutövare. I första hand är den avsedd att användas som lärobok i handledarutbildningen för läkare, men den kan med behållning också läsas av andra professionella grupper, både inom och utanför hälso- och sjukvårdsområdet, till exempel av lärare, socionomer, poliser och advokater. Boken bygger på författarens mångåriga erfarenhet av att ha arbetat med handledning för personer i en lång rad professioner.I en teoretisk del presenteras en sammanhållen teori och ett begreppssystem med anknytning till hur lärande sker. Å ena sidan hur vi tillägnar oss kunskaper och färdigheter samt vilken betydelse individens förhållningssätt har för det egna lärandet och yrkesutövandet. Å andra sidan hur en sådan kompetensutveckling kan stimuleras genom handledning. Bokens andra del belyser vanliga frågor och svårigheter kring utveckling av kompetens i professionella yrken, till exempel att ge och ta emot feedback, handledning över kulturella gränser och etik. Slutligen presenteras en samtalsmodell för handledningssamtal med konkreta samtalsexempel. Framförallt beskrivs här hur samtalet kan användas för utveckling av yrkesrollen. Om författarna Författaren Göran Skarman är specialistbehörig psykolog med inriktning på arbetslivsfrågor. Han har under hela sitt arbetsliv arbetat med utvecklingsfrågor, på 70-talet i ett större konsultföretag, på 80-talet inom ett landsting och sedan 1989 som entreprenör och företagsledare i företaget Humanik AB. Hans konsultverksamhet har mestadels haft en inriktning på kunskapsintensiv tjänsteverksamhet. Förutom rollutveckling och handledning har han ägnat sig åt kvalitetsutveckling med utgångspunkt i konsumentupplevd kvalitet och organisationsutveckling baserad på flowbegreppet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,98 MB

FILNAMN: Handledning för professionell utveckling.pdf

ISBN: 9789147099573

UTGIVNINGSDATUM: 2011-02-07

Handledning för professionell utveckling-boken skrevs 2011-02-07 av författaren Göran Skarman. Du kan läsa Handledning för professionell utveckling-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Göran Skarman.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Handledning för yrkesverksamma- cntrala aspekter e

Handledning inom vården skapar sjuksköterskor med självförtroende. Inom vårdyrket uppstår ständigt situationer som kräver både etisk eftertanke och snabba beslut. I arbetet med människor som är sjuka eller befinner sig i svår kris är behovet stort att i efterhand få möjlighet att diskutera och reflektera. Genom handledning får sjuksköterskan bearbeta sin vardag och utvecklas i ...

PDF Pedagogisk handledning, utmaning eller bekräftelse

Handledning är för oss en självklar del i att jobba med människor inom skola, vård och omsorg. Handledningens syfte och målsättning ska vara anpassad utifrån det specifika uppdraget och samtidigt ha ett utvecklingsfrämjande fokus.

I fiskarnas tecken
Sally och Terrorbombaren
Midnattsbarnen
Falco
Det första chiffret
Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter
Lola uppochner
Boken - Platsens gårdag nu Del III
Perspektiv på turism och resande
Konsten att bli vän med nåden
En andra chans
Annie John
Påsklust - erotik
MAD - samlade årgångar. Del 5, Nr 1-6 1964
Spår i snön
3-fas växelström
Ellära 2000/Ellära B Övn hft
Tid för tillit och trygghet
Alfågel, ejder och knipa - en läsning av Lennart Sjögrens Fågeljägarna
Min första resa under ett riks-gästabud i norra delen af månen