Tolkning och tillämpning PDF

Skopia.it Tolkning och tillämpning Image
BESKRIVNING
Denna bok är avsedd att underlätta studentens första möte med juridiken. Genom konkreta exempel och övningar visas hur juristen hanterar rättsliga problem.Syftet med framställningen är att ge läsaren en känsla för det juridiska hantverket. Hur formuleras relevanta rättsfrågor? Hur skall de avgörande rättsliga kriterierna identifieras och analyseras? Hur skall de rättsliga texterna i tolkningsresonemanget relateras till varandra och till omständigheterna i fallet? Hur konstrueras, med andra ord, ett fungerande rättsligt resonemang? Till belysning av dessa frågeställningar riktas här uppmärksamheten mot det juridiska spelets gång. Den 2:a upplagan omfattar två nyskrivna kapitel, vilka behandlar rättsfallshantering respektive juridikstudiernas villkor.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,35 MB

FILNAMN: Tolkning och tillämpning.pdf

ISBN: 9789176785423

UTGIVNINGSDATUM: 2003-01-01

Vill du läsa Tolkning och tillämpning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jan Melander,Joel Samuelsson. Att läsa Tolkning och tillämpning online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Synonymer till tillämpning - Synonymer.se

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bl.a. vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen.

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention ...

Även senare överenskommelser som träffats mellan parterna rörande tolkning och tillämpning av en konvention, samt efterföljande praxis vid en konventions tillämpning som kan sägas visa att staterna är ense om en viss tolkning är en del av ett slags vidare sammanhang, liksom relevanta internationella rättsregler som är tillämpliga i förhållande mellan parterna.

Territorium, Makt, rättigheter : sammansättningar från medeltiden till den globala tidsåldern
Från pressens och böckernas värld i förra seklets Karlskrona
Kulturanalyser 2:a uppl
Socker, salt och nya chanser
Språkstimulera mera! - Att stötta barns språkutveckling
Barnen i den gula korridoren
Att ha en vuxen son med diagnos
Blixtkrig
Lotsen från Moluckas : ett hörspel om den portugisiske sjöfararen Magellans världsomsegling 1519-1522
Besökaren
Mitt liv som Bert - Del 1
Tommi Mäkinen - World Champion
Göteborgsadresser med betydelse - i stort och i smått : berättelser från dåtid
Bygg en förmögenhet - investera i investmentbolag
En usel plan
Spelets regler/Italienska för nybörjare