Organisation PDF

Skopia.it Organisation Image
BESKRIVNING
Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, samhörighet, byråkrati och chefskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar - Människan, Struktur och Styrning - med ett utvidgat effektivitetsbegrepp som ge-nomgående tema, vilket gör att boken konsekvent belyser frågor om etik, hållbar utveckling och intersektionalitet. Boken har tre övergripande syften, att: presentera organisationsteorins fundament och den kritik som framförts mot dem  problematisera organisationsteorins relation till det utvidgade effektivitetsbegreppet vaccinera mot popmanagement. Organisation riktar sig till studenter på introducerande kurser i organisationsteori, ledning, styrning och management. Boken är lämplig för alla samhällsvetare som vill lära sig grunderna inom området.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,95 MB

FILNAMN: Organisation.pdf

ISBN: 9789144132174

UTGIVNINGSDATUM: 2020-05-19

Vill du läsa Organisation pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Johan Alvehus,Tommy Jensen. Att läsa Organisation online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Organisation - Wikipedia

Kommunens organisation. Alla kommuner är politiskt styrda där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor som rör kommunen. Till sin hjälp för att förverkliga besluten har politikerna en tjänstemannaorganisation.

Organisation or Organization - which spelling?

Organisation. Kommunens organisation består av nämnder, kontor, styrelser, förvaltningar och bolag. Ämnen. Kommunen arbetar med en rad frågor som berör dig som invånare på olika sätt. Publikationer. Styrdokument, rapporter, statistik och andra dokument. Nyheter och pressmeddelanden.

Förråd: En släkthistoria
Medle - om barfotemelesa
Verb med variation facit
Anno 90
Gryningsstjärna
Stugukrönika: 2015
Släpp ingen jävel över bron
Till min mamma - en fyll-i-bok
När klockan slår fem
Industri i förändring : nedslag i svensk industrihistoria
BABADADA, svenska - Plattduutsch (Holstein), bildordbok - Bildwoeoerbook