Stockholm, städerna och resten PDF

Skopia.it Stockholm, städerna och resten Image
BESKRIVNING
I en ny utökad upplaga med nyskrivet kapitel av Stockholm, städerna och RESTEN fortsätter Arne Müller att blottlägga och analysera de mekanismer som styr utvecklingen bort från landsbygd och till de stora städerna. Han går tillbaka till regionalpolitikens början och dissekerar de beslut som tagits av Sveriges regering och riksdag fram till idag. Boken kompletteras med reportage och intervjuer.Arne Müller belönades 2016 med föreningen Grävande journalisters pris GULDSPADEN för sin bok Norrlandsparadoxen.Foto: Erland Segerstedt "Vad ska jag läsa för att få en överblick över regionalpolitiken efter kriget? Arne Müller frågade professor Lars Westin vid Umeå universitets centrum för regional forskning och fick till sin häpnad svaret, att inget skrivet fanns som ger en helhetsbild. Den grävande journalisten fick lägga pussel från olika källor, addera fakta och statistik och kunde sedan publicera Stockholm, städerna och RESTEN som blev den översikt som saknades. Det är främst två frågor Arne Müller söker svar på. Är det en naturlag att storstäderna ska växa och små glesbygdskommuner dö? Vilka motåtgärder har haft effekt?/.../En imponerande analys av politiska beslut och mekanismer som styrt utvecklingen bort från glesbygd till stora städer. Än syns ingen kursändring men i en nära framtid kan miljö och klimat få dramatisk betydelse. Det är ändå jorden som ska ge oss vår föda och storstädernas takodlingar kommer sannolikt inte att räcka i ett krisläge. Arne har också i sällskap med Po Tidholm tagit på sig uppgiften att berätta om Norrland för resten av Sverige. Sådana ambassadörer tackar vi för." Britt Jakobsson, Länstidningen Östersund

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,63 MB

FILNAMN: Stockholm, städerna och resten.pdf

ISBN: 9789188965073

UTGIVNINGSDATUM: 2019-10-02

Stockholm, städerna och resten är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Arne Müller. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Stockholm, städerna och resten online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Stockholm, städerna och RESTEN. Ny, utökad upplaga

Tillstånd, regler och tillsyn. För att din verksamhet ska kunna drivas på ett bra sätt finns det olika tillstånd du kan behöva. Beroende på vilken typ av verksamhet du har finns det också regler som du måste förhålla dig till. I en del fall utövar Stockholms stad tillsyn för att kontrollera att verksamheten följer reglerna.

Stockholms fasta försvar - Wikipedia

Tillstånd, regler och tillsyn. För att din verksamhet ska kunna drivas på ett bra sätt finns det olika tillstånd du kan behöva. Beroende på vilken typ av verksamhet du har finns det också regler som du måste förhålla dig till. I en del fall utövar Stockholms stad tillsyn för att kontrollera att verksamheten följer reglerna.

Vänbok till Per Anclow
Samhällsteori
Elektronik . Grunder och avancerat
Fyra små tragedier
Hon älskade
Enklaven
Mikrokosmos
Riddarna av Solvidden
Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar
Dialoger : om Nelly Sachs
Datorteknik 1A V2017 - Facit
Den tunna isen