Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991 PDF

Skopia.it Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991 Image
BESKRIVNING
Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget har under en längre tid varit föremål för diskussion såväl i samhällsdebatten som i forskningen. Flera statliga utredningar, bl.a. Neutralitetspolitikkommissionen och Säkerhetstjänstkommissionen, tillsattes under 1990-talet i syfte att bringa klarhet i omstridda frågor. På forskningssidan har under samma period, i takt med att källorna har blivit tillgängliga, mycket hänt. Vi har nu förhållandevis goda kunskaper om svensk säkerhetspolitik under i alla fall den första delen av det kalla kriget.Syftet med denna bok är att utifrån det aktuella forskningsläget ge ett perspektiv på svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget. I fokus står Sveriges problematiska balansgång mellan de båda supermakterna, USA och Sovjetunionen. I vilken grad skulle Sverige agera förtroendeskapande gentemot Sovjet för att minska risken för ett sovjetiskt angrepp, och i vilken grad skulle Sverige söka amerikanskt beskydd mot det sovjetiska hotet? Vilken betydelse hade de nordiska grannländerna i de svenska säkerhetspolitiska övervägandena? Sveriges agerande i dessa och andra väsentliga säkerhetsfrågor behandlas ingående i denna bok.Olof Kronvall, fil. dr i historia och sedan läsåret 2011- 12 undervisar han på George Washington University och The Washington Center i Washington DC.Magnus Petersson är fil. dr i historia och arbetar sedan 2008 vid Institutt for forsvarsstudier i Oslo. Under 2012- 2013 är han gästforskare vid Boston University, Department of International Relations.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,40 MB

FILNAMN: Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991.pdf

ISBN: 9789173350310

UTGIVNINGSDATUM: 2012-06-29

Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991-boken skrevs 2012-06-29 av författaren Olof Kronvall,Magnus Petersson. Du kan läsa Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Olof Kronvall,Magnus Petersson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Download Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga ...

INSTITUTT FOR FORSVARSSTUDIER (IFS) ... Institutt for forsvarsstudier er en faglig uavhengig institusjon som forvalt-ningsmessig er underlagt Forsvarets skolesenter (FSS). Det konsultative råd for ... Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991 (Stockholm: Santérus 2005). INTRODUKTION

Böcker av författare Magnus Petersson | Köp dem till halva ...

Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991. Galen i prylar eller Oscar & Bubbel-sprätt-spottaren. Yogini - en livsstil. Historisk dräkt - inifrån och ut: Kvinnodräkten under 1400-talets andra hälft. Ett modernare utsökningsförfarande. SOU 2016:81.

Sigrids hemlighet - Släkten del 2
Gåsinge-Dillnäsbor i helg och söcken : en fotokavalkad från gångna tider
Sov gott, lilla vargen - ??? ???? ????? ??? (svenska - tigrinska)
Tiden är ingenting : en släktsaga
Tarot steg för steg : Mer och mer
Den svenska sexsekten 2 - Initieringen
Om De gyllene frukterna av Nathalie Sarraute
Jag uttrycker mej till kvinnan
Etik i specialpedagogisk verksamhet
Feminism och psykologi : om psyke, samhälle, genus och högre utbildning 1959-2016
Homo Sapiens 2.0
Reload : så blir du återhämtningssmart
Högskolepedagogik
Guidebok till det perfekta dysfunktionella förhållandet? Utdrag från: JL Linddahl. ?Guidebok till det perfekta dysfunktionella förhållandet
Snömannen