Fysik och fysiker genom historien : Från Thales till Higgsbosonen PDF

Skopia.it Fysik och fysiker genom historien : Från Thales till Higgsbosonen Image
BESKRIVNING
Den här boken vill levandegöra såväl människorna som deras verk. Bakom namnen på de stora fysikerna finns en oanad mänsklig rikedom. Där fin ns underbarn som Gauss, lärda män som ägnat sig åt politiken som Arago , universalgenier som Young, autodidakter som Faraday, unika genier so m Newton och hela dynastier som släkten Bernoulli. Man upptäcker oftas t fängslande personligheter, något som fick Millikan att säga: ?fysike rna är mer intressanta än fysiken?.Fysikens stora områden (mekaniken, elektromagnetismen, optiken, termodynamiken) behandlas var för sig för att underlätta läsningen och för att understryka utvecklingen av idée rna genom historien. 1900-talet presenteras via stora teman (materiens struktur, relativitetsteorierna, kvantmekaniken, de nya växelverkning arna och den nukleära tiden, standardmodellen).Den svenska översättnin gen av denna bok, som är avsedd för en vid läsekrets, har för att unde rlätta läsarens förståelse kompletterats dels med några noter utöver d em som finns i originalet, dels med förklaringar av begrepp som behand las men inte förklaras i originalet. Boken avslutas med en bibliografi , sakregister och personregister.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,43 MB

FILNAMN: Fysik och fysiker genom historien : Från Thales till Higgsbosonen.pdf

ISBN: 9789144042565

UTGIVNINGSDATUM: 2005-04-01

Vill du läsa Fysik och fysiker genom historien : Från Thales till Higgsbosonen pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jean-Claude Boudenot. Att läsa Fysik och fysiker genom historien : Från Thales till Higgsbosonen online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Fysik och fysiker genom historien : Från Thales till ...

2005, Inbunden. Köp boken Fysik och fysiker genom historien : Från Thales till Higgsbosonen hos oss!

PDF Svenska Vykortets historia : förlag, tryckerier, koder

Fysikens Historia del 1 Detta är historien om hur matematik, fysik och naturvetenskap har utvecklats genom sekler. Redan de gamla grekerna hade goda kunskaper om naturvetenskap och mycket av vad de kom fram till gäller fortfarande.

Vägar till befrielse : från Ignatius till de tolv stegen
Film Och Media (Sammanfattning AV Eu-Lagstiftningen) 2018
SteampunkSagor
Marknadsföring och påverkan på konsumenten
Vi fäster våra drömmar med ordens häftstift
Hit men inte längre
PULS Religion 4-6 Arbetsbok, tredje upplagan
Samlade skrifter 1 : Ur de älskandes liv ; BIlder ; De utsatta
Vegetarianen
Dagg och dimma
Mademoiselle X
Som blommande körsbärsträd
Presidentens heder