Kunskapsteori för lärare PDF

Skopia.it Kunskapsteori för lärare Image
BESKRIVNING
Kunskapsanalys ur trenätsperspektivet Kunskap är någonting som finns men inte syns - däremot kan den visa sig i beteenden och handlingar. Att ha kunskap är ofta viktigt och därför finns det behov av att kunna tala om kunskap. Kunskapsteori för lärare erbjuder lärare och andra en verktygslåda med tankeverktyg till att tänka och tala om kunskap, lärande och undervisning. I grunden handlar kunskap om minnen - om bestående förändringar - som ger förmåga att göra skillnad på ett meningsfullt sätt. Kunskap är uttryck för tre komponenter - inre och yttre verklighet, nervsystem och kultur. I Kunskapsteori för lärare ses lärare och elever som reflekterande praktiker som vill och kan göra skillnad i en verklighet som består av system och delsystem; av skillnader som gör skillnad och av kombinationer av ordning och kaos, av förutsägbarhet och oförutsägbarhet. Exempel på rubriker: Tyst kunskap, Kunskapstecken, Evidensbaserad undervisning och Undervisningskonster. Kunskapsteori för lärare bygger på författarens föregående bok Att tänka för fred och hållbarhet. Om Trenätsteorin, en holistisk samhällsteori och symbietiken, en ekologisk ideologi; båda böckerna vilar på "vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". Gunnar Cardell är fil.dr i pedagogik och f.d. mellanstadielärare, universitetslektor och lärarutbildare.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,74 MB

FILNAMN: Kunskapsteori för lärare.pdf

ISBN: 9789163940484

UTGIVNINGSDATUM: 2017-08-16

Kunskapsteori för lärare är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Gunnar Cardell. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Kunskapsteori för lärare online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Enskild bok | Författares Bokmaskin

Pedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne som bl a innefattar allmän psykologi, ledarskap, organisationsteori, kunskapsteori, intelligensforskning, filosofi och sociologi ... I vissa fall står eleven för valet i andra jag som lärare - eller så tar vi ett gemensamt beslut då elevdemokratin bestämmer valet av nivå. Pedagogik ...

Kunskapsteori - Stockholms universitet

En utbildad lärare har i Sverige en lärarexamen som erhålls efter högskolestudier. Den 2 mars 2011 fattade riksdagen beslut om att lärarlegitimation ska införas för undervisning i grundskola och på gymnasium. Lärare med ferieanställning har vanligtvis [2] 35 timmar reglerad arbetstid och ungefär 10 timmar så kallad förtroendearbetstid [3] vilket ger en total arbetstid om ungefär ...

Hasha - Peshmergasoldat och feministisk revolutionär
I drömmarna mellan fälten : snö
Livet i Backspegeln:
Den perfekta boken för dig! : hur du kan resa dig varje gång, när livet bli tufft
De sista vittnena
Fritt fall : hur det blev farligare att flyga
Easy Readers The Murders in the Rue Morgue (nivå D)
Det nya London : frontlinjer
Snöstjärnor
Den lilla skökan
Rånare utan skrupler
Dikternas hav : en resa i tid och rum
Mordbrännaren
En trogen kvinna
100 sidor om hur du lyckas som projektledare
Göteborgs schamaner
Brev III