Asylrätt, kön och politik : en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter PDF

Skopia.it Asylrätt, kön och politik : en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter Image
BESKRIVNING
Asylrätt, kön och politik - en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter vänder sig i första hand till personer som i sitt arbete kommer i kontakt med asylsökande kvinnor och flickor, t ex. jurister, anställda vid migrationsmyndigheter och domstolar, socialtjänsten och frivilligorganisationer, men även till andra som vill få en ökad förståelse för hur föreställningar och normer kring kön påverkar förutsättningarna att få flyktingstatus på lika villkor. Praktisk vägledning ges med utgångspunkt i ett genusperspektiv på svensk och internationell asylrätt.Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är en ideell förening som ger råd och vägledning till asylsökande och i övrigt verkar för en rättssäker asylprövning i Sverige.Maria Bexelius är statsvetare med mångårig erfarenhet av genusfrågor och flyktingrätt. Hon har tidigare i samarbete med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar publicerat Kvinnor på flykt en analys av svensk asylpolitik ur ett genusperspektiv 1997-2000.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,53 MB

FILNAMN: Asylrätt, kön och politik : en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter.pdf

ISBN: 9789163323003

UTGIVNINGSDATUM: 2008-03-01

Asylrätt, kön och politik : en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter-boken skrevs 2008-03-01 av författaren Maria Bexelius. Du kan läsa Asylrätt, kön och politik : en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Maria Bexelius.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Kriminalisering av sexuell läggning som grund för förföljelse

ver Europeiska konventionen 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-gande friheterna (Europakonventionen) samt i Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (Rättighetsstadgan). 13 Bexelius, Maria, Asylrätt, kön och politik: en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, 2

Angelägen handbok om bemötande av asylsökande kvinnor

Asylrätt, kön och politik : en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter / Maria Bexelius. Bexelius, Maria, 1974- (författare) Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (utgivare) ISBN 9789163323003 2. uppl. Publicerad: Stockholm : Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar ; 2008

Medusas hår och andra skräckberättelser
Socialavgifter och skatteavdrag : praktisk vägledning
Svensk Sjöfartshistoria -: i storm och stiltje
Levande vatten
Harmynten
Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. SOU 2016:53. : Betänkande från 2015 års betaltjänstutredning
Djurdoktorn : roman i femtiotre tablåer
Brevvännerna
Andras vänner
Hitlers okända soldater
Värdeskapande internrevision