Controllerns nya roll PDF

Skopia.it Controllerns nya roll Image
BESKRIVNING
Dagens verksamhetsstyrning vill stärka verksamheters prestationer genom ökad transparens, tydligare ansvars tagande och större flexibilitet. Här är integrerande IT, exempelvis affärssystem och beslutsstöd, av stor betydelse. Den gör att information skapas och hanteras billigare, bättre och snabbare. Men ska fördelarna med tekniken tillvaratas fullt ut, måste yrkesrollerna utvecklas. Nya organisatoriska roller innebär förändrade förväntningar på medarbetarna. Ansvaret för produktion, tolkning och kommunikation av information läggs ut på allt fler händer i verksamheten. Det ökade beroendet av andra gör att sociala relationer blir betydelsefulla för arbetet. Vidare sker arbetet - i olika grad - efter formaliserade rutiner, vilka samordnas och förändras med teknikens hjälp. Varje yrkesroll innehåller dessutom viktiga regler. Av särskild vikt är de regler som definierar vad som är viktigt att uppmärksamma i styrningen. För att organisationen ska hålla rätt fokus krävs resurser i form av stödjande IT. Controllern har en central roll i detta förändringsarbete. Bokens diskussioner bygger på omfattande studier av controllerns faktiska arbete. Utifrån den kunskapen ges en bild av framtida utvecklingsmöjligheter mot en mer framåtsyftande, affärsstödjande yrkesroll. Controllerns nya roll är ett bidrag till den utvecklingen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,30 MB

FILNAMN: Controllerns nya roll.pdf

ISBN: 9789144120270

UTGIVNINGSDATUM: 2017-02-27

Controllerns nya roll är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jan Lindvall. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Controllerns nya roll online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Det krävs av framtidens controller - Civilekonomen

Du har också en god förståelse för hur dessa förändringar påverkas och utvecklas genom dialog och nya informationsprocesser. Utbildningens huvudfokus är att förändra: Interaktionen mellan affärs-/verksamhetsstyrning och ekonomi. Controllerns roll som proaktiv kommunikatör och samtalspartner i organisationen.

Controller - Wikipedia

I den här artikeln presenterar vi ett synsätt på vad som kan ingå i det uppdraget. Vi bortser i huvudsak från redovis­ningsekonomernas arbetsuppgifter. De behövs för att con­trollerns styrning skall vara möjlig. Controllers behöver där­för en nära dialog med redovisningsekonomer, som insiktsfull användare av redovisningsdata och kravställare vid utformningen av systemen där ...

Mannen utan öde
Författningssamling i statsrätt
En kyss för en kung
Poeten i glasburen
När du vaknar har jag gått
Simone
Det öppna och det slutna : religionshistoriska essäer
Verkanseld
Dockfabriken
Nordahl Griegs liv : kampen mot kriget