Om miljöproblemen hänger på mig : individer förhandlar sitt ansvar för miljön PDF

Skopia.it Om miljöproblemen hänger på mig : individer förhandlar sitt ansvar för miljön Image
BESKRIVNING
I den politiska och mediala diskussionen om klimat förändringarna har du och jag som privat personer gjorts betydelsefulla. Politiker, journalister och myndighetsrepresentanter har talat om livsstils förändringar hos allmänheten som den avgörande räddningen för miljön. En fråga som däremot fått mindre utrymme är hur individer ställer sig till en sådan uppgift. I vilken mån menar människor att miljöansvar är möjligt att ta? Vad ställer det för krav på individer och hur hanterar olika personer ett sådant ansvar? "Om miljöproblemen hänger på mig" diskuterar det individualiserade miljöansvaret med avstamp i hur individer förstår sina möjligheter att för ändra sin livsstil. Boken bygger på en analys av fokusgrupp samtal mellan människor i olika livssituationer. Analysen visar hur föreställningen om att individer har ett moraliskt ansvar för miljön inverkar på människors beskrivningar av både sitt eget och andras agerande. Men den visar också hur individer på olika sätt gör motstånd mot att in ordnas i en sådan verklighetsbeskrivning. Samtalen återspeglar både optimism och framtidsdystopier, både en brist på förståelse mellan människor som valt att leva på olika sätt och miss tro mot politiker som inte anses ta sitt an svar. En återkommande tanke i materialet är hur viktigt det är att männi skor känner förtroende för samhällets hantering av miljöproblemen. Emmy Dahl är forskare vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet. Linköping Studies in Arts and Science, No. 615.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,94 MB

FILNAMN: Om miljöproblemen hänger på mig : individer förhandlar sitt ansvar för miljön.pdf

ISBN: 9789170611452

UTGIVNINGSDATUM: 2014-05-06

Om miljöproblemen hänger på mig : individer förhandlar sitt ansvar för miljön-boken skrevs 2014-05-06 av författaren Emmy Dahl. Du kan läsa Om miljöproblemen hänger på mig : individer förhandlar sitt ansvar för miljön-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Emmy Dahl.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Men jag är medveten om det och försöker."

Köp 'Om miljöproblemen hänger på mig : individer förhandlar sitt ansvar för miljön' nu. Är individuellt miljöansvar - hur du och jag reser, konsumerar och

Cosfabicu: Om miljöproblemen hänger på mig : individer ...

beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion, Sammanfattning s. 9-11 samt kap 5.1 s.47-53. Nordiska ministerrådet. Dahl, E. (2014) Om miljöproblemen hänger på mig - Individer förhandlar sitt ansvar för miljön, s. 13-29. Makadam förlag

HeatoN : Livet på spel
Kalle Anka Jorden runt, bok 6 Nordamerika
Och lövet från den gamla eken svarade ...: Noveller, berättelser och en och annan dikt
Virgin Suicides
Ta Tobruk!
Perspektiv på empati
Operatören
Skönhet till vardags. Estrid Ericson och Svenskt Tenn.
Norrlands bästa fågellokaler
Komma till tals, komma till sin rätt, komma till rätta med. Om organisatoriska arbetsmiljörisker och hur man kan hantera, förebygga och bedöma dem.
Själens dunkla rum
En god höst