Introduktion till EU-rätten PDF

Skopia.it Introduktion till EU-rätten Image
BESKRIVNING
Det svenska medlemskapet i EU har inneburit en omvälvning och det är i dag svårt att hitta några svenska rättsområden som inte påverkats. Därför är kunskaper om EU-rätten nödvändiga för alla jurister, oavsett ämnesmässig inriktning och oavsett profession. Det främsta syftet med denna bok är att beskriva den moderna EU-rättens uppbyggnad och förklara hur den teoretiskt bör förstås och praktiskt användas inom det svenska rättssystemet. Vår ambition är att boken ska fylla en viktig plats på juristprogrammet samt användas av andra som vill få en uppdaterad förståelse av EU-rätten: praktiserande jurister, tjänstemän samt lärare och studenter inom andra utbildningsområden än juridik. De huvudområden som behandlas i boken är: *   EU-rättens källor och centrala begrepp*   EU:s konstitution*   EU:s politik och rättsområden*   EU:s processrätt och juridiska metod*   EU-rättens inverkan på nationell rätt*   EU-rätten och det svenska statsskicket Introduktion till EU-rätten tilldelades redan på manusstadie Kurslitteraturprisets hederspris 2012.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,80 MB

FILNAMN: Introduktion till EU-rätten.pdf

ISBN: 9789144078892

UTGIVNINGSDATUM: 2014-01-09

Vill du läsa Introduktion till EU-rätten pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Carl Fredrik Bergström,Jörgen Hettne. Att läsa Introduktion till EU-rätten online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

LIBRIS - Introduktion till EU-rätten

Introduktion till EU-rätten tilldelades redan på manusstadie Kurslitteraturprisets hederspris 2012. Läs mer Författare: Carl Fredrik Bergström, Jörgen Hettne

Föreläsning EU-rätten - 2JJ311 - Uppsala Universitet - StuDocu

I denna rapport till ESO ger Jérôme Monsenego en gedigen introduktion till hur EU-rätten påverkar Sveriges möjligheter att utforma det egna skattesystemet. Rapporten innehåller också en beskrivning av EU-rättens utveckling och hur den kan komma att påverka utrymmet för Sveriges nationella skattepolitik.

Bankvälde och domstolsprestige
Kapningsdramer i Holland
Nyanser av saknad
Din kompetenta familj
Brun morgon
Vintereld
Livsutvecklingens psykologi
Paris. Kärlek. Ost.
Förstå språket Matematik Lärarguide
Att leda i svåra lägen