Arbetsmaterial till Tillämpad termodynamik PDF

Skopia.it Arbetsmaterial till Tillämpad termodynamik Image
BESKRIVNING
Syftet med ämnet Tillämpad termodynamik är att ge läsaren en bred introduktion till ämnesområdet Energiteknik där termodynamiken utgör en av grundpelarna. Förutom termodynamikens huvudsatser, ideala gasers och verkliga mediers egenskaper är innehållet inriktat mot ingenjörstillämpningar såsom förbränningsmotorer, kylmaskiner och värmepumpar, ångteknik, och tillämpningar vid fuktig luft. Ämnet omfattar även en introduktion till ämnesområden såsom strömningsmekanik och värmeöverföring. Boken Arbetsmaterial till Tillämpad termodynamik innehåller övningsuppgifter till läroboken Tillämpad termodynamik av Ingvar Ekroth och Eric Granryd. Avsikten är att uppgifterna i denna bok skall lösas med hjälp av formelsamlingen Applied Thermodynamics - Collection of Formulas av Hans Havtun. De tre titlarna ingår i en bokserie i ämnet Tillämpad termodynamik som främst vänder sig till studenter som läser grundkurser inom ämnet termodynamik vid universitet och tekniska högskolor.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,60 MB

FILNAMN: Arbetsmaterial till Tillämpad termodynamik.pdf

ISBN: 9789144105765

UTGIVNINGSDATUM: 2014-11-20

Arbetsmaterial till Tillämpad termodynamik är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Hans Havtun. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Arbetsmaterial till Tillämpad termodynamik online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Säljes: Termodynamik - KTHbok.com

2. tillämpa systemsynsättet som metod för att identifiera delsystem och komponenter i tekniska system. 3. presentera skriftliga lösningar till problem inom termodynamiken som är stringenta och begripliga. Kursfordringar En skriftlig tentamen (TEN1, 7,5 hp, Betyg A-F), godkända hemuppgifter, (ÖVN1, 1,5 hp, Betyg P/F).

Termodynamikens huvudsatser - Wikipedia

Allt för 6-9. Här hittar du läromedel, tryckta såväl som digitala, för sjätte till nionde klass. Hitta allt

Löftet
Den som fruktar vargen
Safari med döden
Äntligen Mogen
En underbar torsdag
Idébok om service
Där kräftorna sjunger
Röda rummet
Kulturtidskriften Cora #24 2011
En sak i sänder! Din egen guide till psykologisk hållbarhet
Så var det sagt : essäer, artiklar, inlägg
En självbiografi ur brev och anteckningar