Den oavsedda organisationen PDF

Skopia.it Den oavsedda organisationen Image
BESKRIVNING
Den Grundläggande Organisationsteorin utgör i mångt och mycket ett slags självspelande piano: Blickarna riktas per automatik mot myndighetssfärerna och de större internationella industri- och tjänsteföretagen. De perspektiv som anläggs är få till antalet och mer eller mindre självskrivna. Och de problemområden som fokuseras är rätt så förutsägbara - och därmed också rätt så ointressanta. Som en konsekvens av detta tenderar den komplexa och mångfacetterade verkligheten att reduceras till ett mycket litet antal organisatoriska slagdängor - refränger som vi i, och genom, monotona upprepningar förleds tro utgöra verkligheten istället för att enbart vara aspekter av densamma. Organisationer har så strukturer, organisationer har kultur, chefer har makt - och det samtidigt som allt det som faller utanför den Grundläggande Organisationsteorins repertoar blir till något icke-existerande, och något o(av)sett. I denna antologi antyds konturerna av hur en o(av)sedd orga-nisationsteori skulle kunna se ut. Uppmärksamheten riktas mot oavsedda empiriska organisationer som friskola, landsting och ståndssamhället. Oavsedda förlorade organisatoriska betydelser och organiserade maktspel perspektiveras; och spöklikt kusliga frågeställningar reses. Tillsammans visar de olika bidragen på behovet av att "tänka om" inom det organisationsteoretiska fältet; "tänka om" såväl i imperativets mening -"tänk om!" - som i den spekulativa spekulationens betydelse - "tänk om det är på det här viset...?" Bokens redaktör, Daniel Ericsson, är verksam som forskare på Ekonomihögskolan, Växjö Universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,82 MB

FILNAMN: Den oavsedda organisationen.pdf

ISBN: 9789189300156

UTGIVNINGSDATUM: 2006-12-01

Den oavsedda organisationen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Den oavsedda organisationen online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Malin Tillmar | lnu.se

Den oavsedda organisationen. Lund, Academia adacta. 21-46. Tillmar, M. (2005). Breaking out of Distrust : Preconditions for Trust and Cooperation between Small Businesses in Tanzania. Trust under Pressure : Empirical Investigations of Trust and Trust Building in Uncertain Circumstances. Edward Elgar Publishing. 54-79. Tillmar, M. (2004).

av Sara Rosengren - Organisation & Samhälle

Den oavsedda organisationen Häftad, Svenska, 2006-12-01 249. Köp. Skickas inom 3-6 vardagar. Den Grundläggande Organisationsteorin utgör i mångt och mycket ett slags självspelande piano: Blickarna riktas per automatik mot myndighetssfärerna och de större internationella industri- och tjänsteföretagen. ...

Smartare mat för hela familjen
Smart föräldraskap : stärk ditt barns lärande, fokus och kreativitet
Mörkret bland färgerna
Paris : en stads historia
Om jag var din hemmafru : eller hur man får en vardag att smaka som en lördag
Jaguar, tiger, lejon, leopard : möten med de fyra stora kattdjuren
Tackla Ordkunskap Idiom Grön pist (1-pack)
Krishandboken : allt du behöver för att klara dig
Ett eget rum
Sillbaronen
Svenska landskapslavar
Samhällskunskap 1 50 p - Digitalt elevpaket (Digital produkt) - - Ett hållbart samhälle
Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier
Relationsinriktat ledarskap : och psykologiska kontrakt
Krig och film : perceptionens logistik
Mordet i Amsterdam : Theo van Goghs död och toleransens gränser
Hon går in på en bar
Metta-meditation med mina favoritfraser