Religionen i skuggan av korstågen PDF

Skopia.it Religionen i skuggan av korstågen Image
BESKRIVNING
De medeltida korstågen; var en serie religiöst inspirerade europeiska fälttåg från den västerländska kristenhetens sida. Det rörde sig om krig auktoriserade av kyrkan och riktades mot folk som uppfattades vara den västliga katolska kyrkans fiender. Korståg sågs som såväl pilgrimsfärd som heligt krig beordrat av Gud via påven, i syfte att erövra Jerusalem och Heliga landet från Muslimerna. Romanfigurer som Robin Hood hjälpte till att forma en romantisk bild av Korsriddarna, och då i synnerhet Richard Lejonhjärta. Verkligheten var dock något helt annat. Fälttågen var snarare att betrakta som ett rent stråtröveri enligt Voltaire, där påven; "Deus lo volt!" - Gud vill det!? tycks ha givit dispens från femte budet: Du ska inte dräpa.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,33 MB

FILNAMN: Religionen i skuggan av korstågen.pdf

ISBN: 9789198066302

UTGIVNINGSDATUM: 2017-10-04

Vill du läsa Religionen i skuggan av korstågen pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Bengt Belfrage. Att läsa Religionen i skuggan av korstågen online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Korståg - Kristendomens historia

Religionen var det centrala motivet och då turkarna ansågs som oheliga var korstågen också ett sätt att bevara geografiska regioner under kristet inflytande. Nio korståg Det första korståget ägde rum mellan 1096-1099 och skedde därför att muslimer erövrat Jerusalem och därmed försvårade de pilgrimsfärderna som gjordes till det heliga landet.

Korståg - Wikipedia

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Han erhöll Cliopriset 1996 och fick Augustpriset i fackboksklassen för sin bok Stora döden 2000. År 2001 tilldelades han Hertig Karls pris, Sveriges största historikerpris.. Ur hans omfattande produktion kan även nämnas Krigarnas och helgonens tid (1999), I skuggan av Cathay, Jarlens sekel (2002) och Tankar om historia (2003 ...

Om Hårda tider av Charles Dickens
Medveten närvaro : finn ditt inre lugn med mindfulness
Johan Takkinen : brev och skrivelser
I nationens intresse
Lär dig Holländska - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor
En skärv av 1968
Astroekologi
Regeringsformen - - en kommentar
Spektakulära kommandoräder : från första världskriget till idag
Ledarskapsdagbok
Ett eget rum