Idrott och hälsa : i går, i dag, i morgon PDF

Skopia.it Idrott och hälsa : i går, i dag, i morgon Image
BESKRIVNING
Skolämnet idrott och hälsa syftar till att hjälpa barn och unga att utveckla allsidig rörelseförmåga, förmåga att ta hand om sin egen träning samt intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen. Sedan tjugotalet år tillbaka ska idrott och hälsa, likt alla skolans ämnen, vara ett kunskapsämne. Vad kan detta innebära i praktiken? Läs mer I Idrott och hälsa - i går, i dag, i morgon belyser författaren utifrån aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete bakgrunden till varför kunskap och rörelse ofta antas stå i motsats till varandra, vilket inte alls behöver vara fallet. Författaren betonar att det behövs idrott och hälsa som vänder sig till alla elever, även de som har negativa erfarenheter av att röra sig. För att kunna organisera och leda sådan undervisning krävs lärare som själva förstår, kan delta i och förändra rörelsekulturer. Boken behandlar frågor som: Vad är kunskap i idrott och hälsa? Vad innebär det att undervisa för lärande i idrott och hälsa i en målstyrd skola? Hur kan idrott och hälsa utvecklas för att möta kritiken om bristande jämställdhet och mångfald samt svårigheter att integrera elever med funktionsnedsättning? Idrott och hälsa - i går, i dag, i morgon riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare inom ämnet idrott och hälsa. Boken kan fungera som diskussionsunderlag för utveckling av undervisning och som läromedel i fortbildning av lärare och vid handledarutbildningar. Om författarna Håkan Larsson är professor i idrottspedagogik vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Håkan har lång erfarenhet av forskning och undervisning inom området.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,56 MB

FILNAMN: Idrott och hälsa : i går, i dag, i morgon.pdf

ISBN: 9789147121960

UTGIVNINGSDATUM: 2016-11-21

Vill du läsa Idrott och hälsa : i går, i dag, i morgon pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Håkan Larsson. Att läsa Idrott och hälsa : i går, i dag, i morgon online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

UR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon ...

Idrott och dopning: I går - i dag - i morgon 2017. RV:s medlemmar inbjuds till Svenska Idrottshistoriska Föreningen höstmöte den 21 november 2017. Temat för årets höstmöte är dopning, ett fenomen som är ett av de viktigaste för det internationella idrottssamfundet att råda bot på.

UR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon ...

Köp 'Idrott och hälsa : i går, i dag, i morgon' nu. Skolämnet idrott och hälsa syftar till att hjälpa barn och unga att utveckla allsidig rörelseförmåga,

Härskare från haven. Del 1
Vattnets kraft : i människans tjänst långt före ångmaskinen
Kollegahandledning med kritiska vänner
Sju år som spionchef - Terrorism, hot och hemliga operationer
Hans askungebrud
Läkemedelsforskaren
Granboken
Om normer
Vem styr? Relationen mellan Regeringskansliet och myndigheterna
Blueprint B version 3.0 Facit
Den ockulta vägen
Stenfors - familje- och släktberättelse
Rommel ? Hitlers geniale ökenräv