Illustrerad katalog över äldre svensk och utländsk skulptur PDF

Skopia.it Illustrerad katalog över äldre svensk och utländsk skulptur Image
BESKRIVNING
Nationalmuseum är centralmuseum för statens samlingar av måleri, skulptur, konsthantverk, teckning och grafik. Museet har vuxit fram ur de kungliga samlingarna, som har sitt ursprung i 1500-talet och som övergick i statens ägo 1792, då Kongl. Museum instiftades. Museet var ett av de första offentliga museerna i världen och Nationalmuseums föregångare. Skulptursamlingen omfattar ca 2.300 nummer. Tidsmässigt omfattar samlingen skulpturer från antiken fram till 1900-talets början. Här finns bland annat större marmorskulpturer, mindre terrakotta och gipsskisser, gipsmedaljonger, reliefer samt porträttbyster. Samlingen består i huvudsak av svensk skulptur, men även av skulpturer från övriga Europa, främst Frankrike. En unik samling bronsskulpturer av den holländskfödde skulptören Adriaen de Vries tillsammans med italienska och franska bronsskulpturer från renässansen och barocken utgör också en del av skulptursamlingen. Den svenska skulpturtraditionen representeras främst av Johan Tobias Sergel. Nationalmusem is the central museum for Sweden's national collections of paintings, sculpture, applied arts, drawings and prints which, originating in the 16th century, became the property of the nation in 1792, with the institution of the Royal Museum, Nationalmuseum's precursor and one of the first public museums in the world. The sculpture collection includes about 2.300 items. Chronologically these range from classical antiquity to the beginning of hte 20th century, and they include large-scale marble sculptures, smaller terracotta and plaster sketches, plaster medallions, reliefs and portrait busts. The collection consists mainly of Swedish sculptures, but other European countries, France among them, are also represented, not forgetting the unique collection of bronze sculptures by the Dutch born sculpture Adriaen de Vries and Renaissance and Baroque bronzes from Italy and France. The Swedish sculptural tradition is above all represented by Johan Tobias Sergel

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,96 MB

FILNAMN: Illustrerad katalog över äldre svensk och utländsk skulptur.pdf

ISBN: 9789171005885

UTGIVNINGSDATUM: 1999-05-01

Vill du läsa Illustrerad katalog över äldre svensk och utländsk skulptur pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Martin Naylor. Att läsa Illustrerad katalog över äldre svensk och utländsk skulptur online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Glas-Keramik-Porslin-Utländskt REA/Billiga

Nationalmuseum, Stockholm, Illustrerad katalog över äldre svensk och utländsk skulptur, Västervik 1999, sid 178, jämför museets exemplar av marmor från 1794 där Reuterholm har ett kors på bröstet till skillnad från Säbylundexemplaret där han bär en serafimerkraschan. Han blev serafimerriddare 1794.

Antikvariat Classica - Skulptur

Illustrerad katalog över äldre utländskt måleri Roger Tanner Denna huvudkatalog över Nationalmusei samlingar aväldre utländskt måleri ersätter den tidgare, som trycktes år 1958. Det innebär bl. a. att det aktuella beståndet uppdateras genom de många förvärv som gjorts under de senaste trettio åren och att p...

Giftas 2
Blick - Stockholm då och nu #1
Grunderna i fönsterbaserad programmering i C++ med QT biblioteket
Familjens projektledare säger upp sig
Styckmordet i Halmstad
Modern spansk grammatik : övningsbok 2 + facit
Avtal om rätten till domstolsprövning : processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt
Kärlekens väg
Middlemarch
Våldsbejakande extremism i Sverige : nuläge och tendenser. Ds 2014:4
Nordic Lights
G D Kennedy : skeppsbyggare, redare, finansman - Majorna och Göteborg 1850-1916
Som glöd blir till aska
Ordbok
Twilight Sparkle och kristallhjärtats trollformel
Fastighetsägarens ansvar
Roddkraft : att göra det man verkligen vill