Trado PDF

Skopia.it Trado Image
BESKRIVNING
Svetlana Cârstean och Athena Farrokhzad träffades på en översättarworkshop 2012. Mötet utmynnade i att de tolkade varandras diktsamlingar Skruvstädsblomman och Vitsvit till svenska respektive rumänska, utan att behärska språken ifråga. Trado är en fortsättning på deras samarbete. Här är originalet en konsekvens av översättningen, i en dikt om arv, förräderi och kärlek, där två röster blandar sig och byter plats. Trado består av tre sviter, som tillsammans utgör ett verk.Vi kommer ur den talande tystnaden. Vi förråder tystnadens pakt.Vi skriver för att kunna fortsätta tiga medan vi talar.Vi översätter för att fastställa tystnadens exakta plats.Boken utges i samarbete mellan Albert Bonniers Förlag, där Athena Farrokhzads Vitsvit gavs ut 2013, och Rámus, som publicerade Svetlana Cârsteans Skruvstädsblomman i Farrokhzads översättning samma år. Under våren 2016 kommer Trado också att ges ut i Rumänien Vinnare av Svensk bokkonst 2016: "En poesibok som vågar ta plats och utmana. Bandet har formen av ett altarskåp med lösa häften i fickor. Omslagets rosa typografi mot ett grönt metallfärgat klot signalerar en vilja att inte låta sig begränsas av förutbestämda uppfattningar om poesi som finkultur. Poesin finns där för oss alla, inte minst i mötet med denna triptyk."

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,68 MB

FILNAMN: Trado.pdf

ISBN: 9789100153137

UTGIVNINGSDATUM: 2016-04-05

Vill du läsa Trado pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Athena Farrokhzad,Svetlana Cârstean. Att läsa Trado online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Tradosaure Trading - analyse technique bourse

Minecraft Bedrock Edition jetzt in der Nitrado Game Cloud - Dein eigener Minecraft Server in der Bedrock Edition - Plattformübergreifendes Spielen Hallo Minecraft Fans! Lange haben wir darauf gewartet und nun ist es endlich so weit: Die Minecraft Bedrock Edition wurde veröffentlicht und wurde sofort zur Nitrado Game Cloud hinzugefügt Stürze dich noch heute ins Minecraft Abenteuer auf allen ...

trado - translation - Latin-English Dictionary - Glosbe

The Trado consisted of a leaf-springed bogie with two actuated road wheels that could be easily attached to, driven by and rotate on the back axis of any commercial truck, thus adding a "walking beam" to the vehicle that significantly improved its cross-country performance.

Tapetglädje : på väggarna förr och nu
Det är inte mig ni söker : jakten på Bob Dylan
uTalk Franska
Farlig kurtisan
Sommaren före kriget
Busig blondin
Verner von Heidenstam : ett liv : Ett liv
Terpsitone
I väntan på Godot : en tragikomedi i två akter
Observation av språk i förskoleklass
Lilla grammatikhjälpredan