Rättsmedlen PDF

Skopia.it Rättsmedlen Image
BESKRIVNING
Rättsmedlen är en kortfattad lärobok om rättegångsförfarandet i hovrätterna och Högsta domstolen, avsedd för den grundkurs i processrätt som ingår i juristutbildningen. Läroboken redogör för hur man går till väga för att överklaga domar och beslut meddelade av tingsrätt respektive hovrätt, för ramen för den högre instansens prövning vid ett överklagande samt för hur mål handläggs i överrätterna. Boken avslutas med ett kapitel om särskilda rättsmedel, dvs. möjligheterna att angripa lagakraftvunna domar och beslut, främst genom ansökan om resning respektive klagan över domvilla. Framställningen är nästa helt koncentrerad till reglerna i rättegångsbalken. Eftersom boken är skriven som lärobok för studenter i processrätt förutsätter framställningen att läsaren redan har en hel del kunskaper i juridik. Boken är tänkt att fungera som ett komplement till Rättegång I-V av Per Olof Ekelöf m.fl.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,15 MB

FILNAMN: Rättsmedlen.pdf

ISBN: 9789176786970

UTGIVNINGSDATUM: 2008-08-01

Rättsmedlen-boken skrevs 2008-08-01 av författaren Per Olof Ekelöf,Henrik Edelstam. Du kan läsa Rättsmedlen-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Per Olof Ekelöf,Henrik Edelstam.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Rättsmedel - Wikipedia

Rättsmedlen är en kortfattad lärobok om rättegångsförfarandet i hovrätterna och Högsta domstolen, avsedd för den grundkurs i processrätt som ingår i juristutbildningen. Läroboken redogör för hur man går till väga för att överklaga domar och beslut meddelade av tingsrätt respektive hovrätt, ...

Rättsmedlen | Stockholms Stadsbibliotek

Rättsmedlen intar en mycket central roll inom offentlig upphandling. Många upp­handlingar hamnar - av den ena eller andra orsaken - i domstol. Överprövnings­processen i dess olika former - av upphandling och avtals giltighet - är i särklass vanligast.

Syndabocken
Tio moderna filosofiska klassiker
Silvana
Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse
Anders Petersen (svensk utgåva)
Föräldrar och barn
Handbok för kliniska prövare
Johans lilla egen el-bok
Nordic walking : stavgång för naturister
Kulturen och hälsan
"Un siècle d""entreprises suédoises en France : CCSF 1915-2015"
Sommaren före kriget
Flammande skyar
Ung i Palestina : att vara tonåring under ockupation