Frankenstein PDF

Skopia.it Frankenstein Image
BESKRIVNING
Did I request thee, Maker, from my clayTo mould me man? Did I solicit theeFrom darkness to promote me?Epigrammet ovan kan läsas på titelsidan i originalutgåvan av Frankenstein. De retoriska frågorna är tagna ur John Miltons epos Det Förlorade Paradiset där den ur paradiset förvisade Adam klagar inför Gud. Temat går igen i Mary Shelleys Frankenstein. Det av människohand skapade Monstret försöker vara god men avvivas av både sin skapare och det samhälle han försöker bli en del av.Leran som medföljer denna utgåva samt i epigrammet ovanför är symboliskt viktig för skapelsen av Monstret i Frankenstein. Lera, ett av världens äldsta och mest använda material, återfinns i såväl den kristna skapelseberättelsen som i den grekiska myten om Prometheus som skapar människan av lera och sedan straffas av Zeus. De första böckerna skrevs på lertavlor. Kinas kejsare skapade arméer av lerkrigare. I dagens Silicon Valley skapas just nu den verkligt moderna Prometheusberättelsen av just lera: i form av mikrochipet.I denna nyutgåva tar vi fasta på leran som symbol och material. Vi låter dig som läsare bli en Frankenstein. Genom att ge dig en bit lera att forma blir Du skaparen av Ditt eget Monster.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,15 MB

FILNAMN: Frankenstein.pdf

ISBN: 9789187193033

UTGIVNINGSDATUM: 2013-11-20

Frankenstein är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Mary Shelley. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Frankenstein online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Frankenstein av Mary Shelley - Mimers Brunn

Frankenstein, the title character in Mary Wollstonecraft Shelley's novel Frankenstein, the prototypical 'mad scientist' who creates a monster by which he is eventually killed. The name Frankenstein has become attached to the creature itself, who has become one of the best-known monsters in the history of film.

Frankenstein | SvD

Mary Shelleys "Frankenstein" handlar inte om vetenskapens potentiellt katastrofala följder, vilket ofta hävdas, utan om risken att vi genom fördomar, rädslor och hat ska skapa mänskliga monster. Idag är det exakt 200 år sedan den första fullödiga, odiskutabla science fiction-romanen publicerades.

Gamla kyrkogården i Gävle : vandringar bland släkter, monument och kyrkogårdskonst.
Bekännelsen (En Divergent-novell)
New York
Mänskliga rättigheter i praktiken
Från vision till verklighet
Fyrtio minuter, hundratals beslut : handbok för nya pedagoger
En ny vän
Flickan från 20-talet
Los Pinos
Kom och läs! Lärarhandledning 1
Framtidsstaden : om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då?
Svenska-Tjeckiska Bilduppslagsbok med djur för tvåspråkiga barn
Tredje rikets hemligheter, del 2
Hoppets politik : feministisk aktivism i Sverige idag