Att arbeta med processer PDF

Skopia.it Att arbeta med processer Image
BESKRIVNING
Alla som arbetar i en verksamhet berörs på något sätt av processer, oavsett om dessa är synliggjorda eller inte. I denna bok redogörs för olika typer av processer, vad de är, hur de kan beskrivas och hur man skapar, underhåller och avslutar processer. På ett lättillgängligt sätt förmedlas här grundläggande kunskaper, som syftar till en helhetsförståelse, om det stora och komplexa område som processer utgör. Hur kan arbetet med processer fungera? Hur kan processer byggas och visualiseras? Att arbeta med processer är rikligt illustrerad med exempel från olika typer av verksamheter. Som en röd tråd genom boken står exempelföretaget Procykel som illustrerar de olika delarna i en process. Boken bygger på vetenskapliga teorier och författarnas egna praktiska erfarenheter av att arbeta med processer. Boken riktar sig till såväl studenter på universitets- och högskolenivå som yrkesverksamma, chefer, lärare och allmänt intresserade av arbetsstrukturering. Till boken finns också lärarresurser som kan beställas på Studentlitteraturs webbplats

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,93 MB

FILNAMN: Att arbeta med processer.pdf

ISBN: 9789144117430

UTGIVNINGSDATUM: 2017-10-06

Att arbeta med processer är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Anders Ahlin,Leif Marcusson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Att arbeta med processer online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF GUIDE - goteborg.se

Att arbeta med processer är en grundläggande kurs på två dagar. Kursen riktar sig till dig som arbetar i processer eller som vill arbeta processorienterat. Kursen går igenom teori och praktik om hur processorienterat arbete går till och ger dig konkreta verktyg att tillämpa i ditt dagliga arbete.

Processorganisation | Chef

Ett av de största hindren för att få nytta av processer är att man glömmer bort att justera styr- och belöningsmekanismerna så att de uppmuntrar till att arbeta enligt processerna. Vi människor är enkla på det sättet att det beteende vi blir belönade för i en verksamhet, det gör vi mer av.

Den längsta natten
Ortopedisk medicin
Ord&Bild 1-2(2011) Barn
Vad är det för träd?
Det onda
Lärare Lär Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning
Globalisering under press
Naziguldet och de invigdas hemlighet
"Hammarby Fotbolls Årskrönika 2016 : ""Always look on the bright side of life"""
Digital marknadsföring
Gemensamma värderingar för att rädda civilisationen
Medborgarskapslagen : Med kommentarer
Succémetoden 5:2. Enkla, snabba recept för fastedagar
Döden under ytan
TKT-metoden 1 Teori och Praktik
Koncentrerad nusvensk formlära och syntax
Sanning med modifikation
Martin Luther King : den sista intervjun och andra konversationer
Kära fanatiker : tre tankar
Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget - En introduktion