Ett delat rum : agonistisk feminism och folklig mobilisering - exemplet kvinnofolkhögskolan PDF

Skopia.it Ett delat rum : agonistisk feminism och folklig mobilisering - exemplet kvinnofolkhögskolan Image
BESKRIVNING
Det personliga är politiskt, men all politik bygger på att det mest person liga, vår identitet, inte låter sig inordnas i fasta kategorier. Demo kratisk politik har skillnader och antagonismer som en av sina grund förutsättningar. Om kvinnor skall förfoga över "ett eget rum" bör detta rum inte baseras på den förenklade kategorin "kvinna" - skillnaderna mellan kvinnor kan inte underordnas en universell feministisk agenda, utan måste ständigt under sökas och förhandlas. I Ett delat rum diskuterar Berit Larsson folkbildning, demokrati, identitet och människors till träde till offentligheten. Med hjälp av bland annat Hannah Arendts humanistiska filosofi vill hon förespråka en radikal syn på bildning som värnar om den politiska männi skan. Kvinnofolkhögskolan i Göte borg, grundad 1985 "för, av och med kvinnor", är den folkbildningspraktik där hon hämtat sina exempel. Berit Larsson, f. 1944, är genusforskare vid Göteborgs universitet och lärare vid Kvinno folkhögskolan. Ett delat rum är en omarbetning av hennes avhandling Agonistisk feminism och folklig mobilisering (2009). Bland hennes andra publikationer märks Ljus och upplysning äfven för qvinnan. Kvinnors medborgarbildning i den svenska folkhögskolan 1868--1918 (1997).

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,72 MB

FILNAMN: Ett delat rum : agonistisk feminism och folklig mobilisering - exemplet kvinnofolkhögskolan.pdf

ISBN: 9789170610813

UTGIVNINGSDATUM: 2010-08-25

Vill du läsa Ett delat rum : agonistisk feminism och folklig mobilisering - exemplet kvinnofolkhögskolan pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Berit Larsson. Att läsa Ett delat rum : agonistisk feminism och folklig mobilisering - exemplet kvinnofolkhögskolan online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Ett delat rum. Agonistisk feminism och folklig bildning ...

Avhandlingen utkom i något omarbetad form med titeln Ett delar rum- agonistisk feminism och folklig mobilisering - exemplet Kvinnofolkhögskolan. Min forskning som på olika sätt reflekterar över "skillnadsgörande" har en filosofisk, pedagogisk, genus-och normkritisk inriktning.

Kvinnofolkhögskolan - ett delat rum med oppositionella ...

Larsson, Berit, (2010) Ett delat rum : agonistisk feminism och folklig mobilisering : exemplet Kvinnofolkhögskolan Göteborg : Makadam, 2010 ISBN: 9789170610813 kapitel 5 (s. 78-9), 10 (s. 165-186) och 13, (207-230).

uTalk Javanesiska
Handbok för arbetsledare
Kulturmöten i matematikundervisningen : exempel från 41 olika språk
Kosmos i regn droppen
Vegomat för elitidrottare
Spekulationens konst
Bokklubben vid livets slut
Fripassageraren
Fyra fönster mot gården
Helt perfekt : skapande med glimten i ögat - en ensam vandrares dagbok i levnadskonst och lekfullhet
De sista flickorna
Minns Truffaut!
Självmordet
Ämnesdidaktik - en undervisningskonst
URFÖDAN - om självhushållets mat hos folk i Lappland
Googolplex