Energihushållning & värmeisolering. Byggvägledning 8. Utg 4 PDF

Skopia.it Energihushållning & värmeisolering. Byggvägledning 8. Utg 4 Image
BESKRIVNING
Denna fjärde utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2015 och BBR 22 (BFS 2015:3) som gäller från den 1 mars 2015 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 mars 2016. De väsentliga ändringarna är att kraven på energihushållning i nybyggda flerbostadshus har blivit strängare än tidigare. För flerbostadshus med smålägenheter tillåts högre energianvändning liksom för småhus än för vanliga flerbostadshus. Riktigt små småhus och lokaler har inga krav på specifik energianvändning utan enbart på komponenter och lufttäthet. Det har tillkommit en ny klimatzon IV som utgör kustområdena i den tidigare klimatzonen III. Kraven i denna zon är något strängare krav än i zon III. Liksom tidigare finns krav på energihushållning vid ändring eller ombyggnad av hus. Huvudprincipen är att vid omfattande renovering ska kraven för nya byggnader uppfyllas. Byggvägledningen innehåller råd om hur energieffektivisering kan hanteras vid ändring av byggnader.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,73 MB

FILNAMN: Energihushållning & värmeisolering. Byggvägledning 8. Utg 4.pdf

ISBN: 9789173337205

UTGIVNINGSDATUM: 2015-08-31

Energihushållning & värmeisolering. Byggvägledning 8. Utg 4 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Arne Elmroth. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Energihushållning & värmeisolering. Byggvägledning 8. Utg 4 online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

SwePub - Energihushållning och värmeis...

Köp billiga böcker om Uppvärmning, belysning, ventilation i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker!

Energihushållning & värmeisolering. Byggvägledning 8. Utg ...

på frågor om reglerna för energihushållning. Den riktar sig främst till kommuner, byggherrar och projektörer. Handboken tar upp områden som energi, effekt, DVUT, värmeisolering, verifiering och standarder. Boken är avsedd att underlätta förståelsen av Boverkets byggregler och det nya sättet att reglera kraven med

Homo juridicus : den kapabla människan i rätten
Den magiska gnistan : vägen till ett kreativt liv
Den kinesiska trädgården
Nätternas gräs
Hålla tal
Djup grav
Anteckningsböcker Display 4x6ex
Skräckens hus i Gloucester rymde nio lik
Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma
Vapenligan
Varför jag inte längre pratar med vita om ras
Skogsflickan
Våga leva
Lär känna den helige Ande
Retorik der flytter stemmer : Hvordan man overbeviser i offentlig debat
Jiroekonomi
Tusen och en synd